Czas czytania: około min.

Wypłaty zadośćuczynień w aferze reprywatyzacyjnej

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Tync / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Uzasadnienie

Rafał Trzaskowski zapytany w wywiadzie udzielonym Interii o kwestię wypłaty zadośćuczynień w aferze reprywatyzacyjnej, odniósł się do czerwcowych postępowań sądowych, w których zostały zakwestionowane składy sędziowskie.

Komisja Weryfikacyjna wydała na posiedzeniu niejawnym w dn. 21.05.2018 r. pierwsze osiem decyzji odszkodowawczych dla lokatorów 4 nieruchomości zlokalizowanych przy:

  • ul. Nabielaka 9
  • ul. Nowogrodzkiej 6A
  • ul. Poznańskiej 4
  • ul. Marszałkowskiej 43

Złożyło się na to 7 decyzji o odszkodowań (za poniesione szkody w postaci np. nadpłaconego czynszu) i 1 o zadośćuczynieniu (za doznane krzywdy) na łączną kwotę ponad 216 tys. złotych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dn. 8.06.2018 r. rozpatrywał sprawy zaskarżonych decyzji Komisji Weryfikacyjnej:

Jak wynika z relacji medialnych, wnioski te złożyli przedstawiciele Komisji Weryfikacyjnej. Podnosili oni wątpliwości co do faktycznej niezależności i bezstronności wymienionych  sędziów, którzy to mieli “uczestniczyć w wydawaniu orzeczeń weryfikujących rozstrzygnięcia w ramach dzikiej reprywatyzacji„.

Prawdą jest, że sprawy rozpatrywane w czerwcu przez WSA w Warszawie zostały odroczone lub zdjęte z wokandy z uwagi na wnioski przedstawicieli Komisji Weryfikacyjnej, którzy kwestionowali orzekający w nich skład sędziowski. Nie były to jednak sprawy dotyczące majowych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję Weryfikacyjną. Dotyczyły one bowiem innych nieruchomości, a przedmiotem zaskarżonych decyzji Komisji były uchylenia decyzji Prezydenta miasta stołecznego Warszawy w sprawie udzielenia prawa użytkowania wieczystego.

Podczas konferencji prasowej, któa odbyła się 3.08.2018 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki poinformował, że wszystkie decyzje odszkodowawcze wydane do tego czasu przez Komisję zostały zaskarżone przez miasto stołeczne Warszawa.

Ponieważ czerwcowe sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w których wnioski przedstawicieli Komisji Weryfikacyjnej o wyłączenie sędziego skutkowały ich odroczeniem lub też zdjęciem z wokandy, nie dotyczyły decyzji odszkodowawczych wydanych przez Komisję Weryfikacyjną, wypowiedź Rafała Trzaskowskiego uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Rafał Trzaskowski
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Problem polega na tym, że wszystkie sprawy są zaskarżone w sądzie. (…) Sąd miał się w tych sprawach wypowiedzieć w czerwcu. Tylko Patryk Jaki zakwestionował wszystkie składy sędziowskie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.