Strona główna Wypowiedzi Wzrost gospodarczy Polski a „stara Europa”

Wzrost gospodarczy Polski a „stara Europa”

Wzrost gospodarczy Polski a „stara Europa”

Radosław Sikorski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Po 10 latach w przyszłym roku nie jesteśmy już nowi, jesteśmy po prostu państwem członkowskim, i to takim, które rośnie szybciej niż stara Europa.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z najnowszymi danymi Eurostatu z 15 maja 2014r., dotyczącymi zmian PKB w UE oraz w sferze euro wynika, że Polska w ujęciu rocznym odnotowała jego 3,5% wzrost. Tym samym wyprzedziła ona wszystkie kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku.

W ujęciu kwartalnym PKB Polski wzrosło o 1,1%, plasując ją tym samym na pierwszym miejscu razem z Węgrami.

Natomiast w ujęciu rocznym biorąc pod uwagę wszystkie państwa członkowskie największy wzrost odnotowała Rumunia- 3,8%, natomiast najgorszy wynik- ze spadkiem -4,1% uzyskał Cypr.

1.       POLSKA 3.5
2.       Austria 1.0
3.       Belgia 1.2
4.       Dania
5.       Finlandia -0.8
6.       Francja 0.8
7.       Grecja -1.1
8.       Hiszpania 0.6
9.       Holandia -0.5
10.   Irlandia
11.   Luksemburg
12.   Niemcy 2.3
13.   Portugalia 1.2
14.   Szwecja
15.   Wielka Brytania 3.1
16.   Włochy -0.5

1.1.   Wzrost PKB Polski i państw „starej” Unii w ujęciu rocznym

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy