Strona główna Wypowiedzi Za rządów PiS nie powstał ani jeden żłobek? Fałsz

Za rządów PiS nie powstał ani jeden żłobek? Fałsz

Za rządów PiS nie powstał ani jeden żłobek? Fałsz

Magdalena Sroka

Poseł
Bezpartyjny

Ile powstało żłobków za czasów PiS-u? Zero.

Onet Opinie, 20.02.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Onet Opinie, 20.02.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Liczba placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 rośnie sukcesywnie z roku na rok.
  • W czasach rządów PiS, czyli w latach 2015–2021, liczba żłobków w sektorach prywatnym i publicznym wzrosła o ponad 2 tys. Przybyło też ponad 400 klubów dziecięcych.
  • Zdecydowana większość żłobków to placówki prywatne, ale liczba tych publicznych również rośnie, chociaż wolniej. 
  • Nie wiadomo jeszcze, ile żłobków powstało w 2022 roku, ale już teraz możemy stwierdzić, że wypowiedź Magdaleny Sroki to fałsz. 

Tematem liczby żłobków Demagog zajmował się już wcześniej. W zbiorze danych Głównego Urzędu Statystycznego można sprawdzić, ile w danym roku przybyło placówek opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 z podziałem na żłobki, oddziały żłobkowe i kluby dziecięce. 

Magdalena Sroka w programie „Onet Opinie” stwierdziła, że za czasów PiS powstało zero żłobków. Dane GUS wskazują jednak na coś innego.

Liczba żłobków rośnie od 2011 roku

Z naszej wcześniejszej analizy wynika, że liczba placówek opieki instytucjonalnej, w tym żłobków, rośnie od 2011 roku. Wcześniej liczba placówek utrzymywała się na podobnym poziomie, ale już we wspomnianym roku wyraźnie wzrosła. Jeśli chodzi o same żłobki, to według danych GUS w 2010 roku było ich 392, rok później 462, a w 2012 roku – 699.

Wzrost utrzymał się do 2021 roku, z którego pochodzą ostatnie udostępnione przez GUS dane. W czasie obecnych rządów PiS przybyło 2 326 tych placówek w sektorach prywatnym i publicznym – zliczając tylko żłobki, które powstały od 2015 do 2021 roku. Przybyło także 415 klubów dziecięcych, ubyło natomiast 51 oddziałów żłobkowych. 

Tylko w ciągu roku przybyło kilkaset żłobków

W samym 2021 roku liczba wszystkich placówek, w których opiekowano się najmłodszymi, wzrosła o 9,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Działało łącznie 4 200 żłobków, 802 kluby dziecięce i 10 oddziałów żłobkowych. Jeśli chodzi o żłobki, 3 110 było prywatnych, z kolei 1 090 publicznych. 

W stosunku do 2020 roku przybyło 369 żłobków (253 prywatne i 116 publicznych), ubyło siedem oddziałów żłobkowych i przybyło 76 klubów dziecięcych.

Źródła danych na temat żłobków, oddziałów żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych w latach 2010–2021 znajdziesz tutaj.

Tylko 15 proc. dzieci do lat 3 w żłobkach?

Główny Urząd Statystyczny w raporcie za 2021 rok poinformował, że wszystkie placówki opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do 3 lat zapewniły łącznie 191,6 tys. miejsc, z czego 75,2 tys. to sektor publiczny, reszta prywatny. W tym samym dokumencie podano, że ze żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych korzystało 163,4 tys. dzieci. Prawie 92 proc. z nich przebywało w żłobkach.

Magdalena Sroka stwierdziła, że dzisiaj 15 proc. dzieci w wieku żłobkowym znajdzie miejsce w żłobkach. Wiemy, że w 2021 roku w Polsce było nieco ponad milion dzieci w wieku do 3 lat.

W tym samym roku żłobki zapewniały 175,6 tys. miejsc. Liczba miejsc we wszystkich placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 wyniosła natomiast 191,6 tys. Same żłobki zapewniały więc miejsce około 16,6 proc. dzieci. Natomiast jeśli wziąć pod uwagę wszystkie wspomniane typy placówek, odsetek ten wzrastał do 18 proc.

Nie wiemy jednak, jak sytuacja wygląda obecnie. Wiadomo co prawda, że w marcu 2023 roku dostępnych jest 215 791 miejsc w polskich żłobkach, ale nie wiemy, jakie jest zapotrzebowanie. 

Patrząc na dane na 2021 rok, widzimy, że miejsc w placówkach opieki instytucjonalnej jest więcej niż dzieci, które z nich korzystają. Problemem z pewnością jest dostępność żłobków w poszczególnych częściach Polski, jak i fakt, że sektor prywatny przeważa nad publicznym. Oznacza to, że nie każdy w pobliżu miejsca zamieszkania ma żłobek, na który go stać.

Te czynniki nie są jednak uwzględniane w zbiorczych raportach. Informacje o tym, w ilu gminach można znaleźć co najmniej jeden żłobek lub klub dziecięcy, znajdziesz w jednej z naszych analiz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!