Strona główna Wypowiedzi Zbigniew Ziobro o ilości sędziów w Polsce

Zbigniew Ziobro o ilości sędziów w Polsce

Zbigniew Ziobro o ilości sędziów w Polsce

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

W Polsce mamy w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jedną z największych, drugą co do liczby, ilość sędziów w Europie.

TVP 1, 20.02.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

TVP 1, 20.02.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Jak podaje Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości (na podstawie raportu CEPEJ European judicial systems – Edition 2016 (2014 data): efficiency and quality of justice) na 100 000 mieszkańców Polski przypadało w 2014 roku 26 sędziów, czyli mniej niż w: Słowenii (45), Chorwacji (41), Czarnogórze (41), Serbii (38), Bułgarii (31), Macedonii (30), Czechach (29) i na Węgrzech (29).

Jak można przeczytać w raporcie Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej (również na podstawie raportu CEPEJ) Polska w 2014 zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem całkowitej liczby sędziów (10 114 sędziów). Więcej było ich tylko w Niemczech (19 832).

Z uwagi na fakt, iż Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej pod względem całkowitej liczby sędziów, a nie w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jak sugeruje to Zbigniew Ziobro, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!