Strona główna Wypowiedzi Zbigniew Ziobro o zatrudnieniu więźniów

Zbigniew Ziobro o zatrudnieniu więźniów

Zbigniew Ziobro o zatrudnieniu więźniów

Zbigniew Ziobro

Poseł
Suwerenna Polska

Prowadzimy program pracy dla więźniów, od tych dwóch lat, to jest ogromna zasługa ministra Jakiego, który tym się zajmował, zwiększyliśmy o 50% liczbę więźniów pracujących.

Polskie Radio Program I, 26.04.2018

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 26.04.2018

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

W kwietniu 2016 r. ogłoszony został program „Praca dla więźniów”. Jego cel to wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich aktywizacja zawodowa. Trzy podstawowe filary programu to: budowa hal produkcyjnych w zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych.

Według statystyki Służby Więziennej 31 marca 2016 r. zatrudnionych było 25 190 (s. 25) osób skazanych i ukaranych, a współczynnik powszechności ich zatrudnienia, czyli procent pracujących skazanych i ukaranych, wynosił 37,4%. 31 marca 2018 r. liczba pracujących skazanych i ukaranych wynosiła 35 507 (s. 7), natomiast współczynnik powszechności ich zatrudnienia nieznacznie przekraczał 52%. Powyższe dane pokazują, iż liczba zatrudnionych ukaranych i skazanych zwiększyła się o 41%, a współczynnik ich zatrudnienia o 42,4%. Licząc od początku 2016 r. wzrost zatrudnienia wyniósł 48,3%, jednak minister wyraźnie zaznaczył, że chodzi o dwuletni okres obowiązywania programu. Dlatego też, wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

 

Od dwóch lat zwiększyliśmy o 50% liczbę więźniów pracujących.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!