Czas czytania: około min.

Zbigniew Ziobro o zatrudnieniu więźniów

26.04.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Manipulacja

Uzasadnienie

W kwietniu 2016 r. ogłoszony został program „Praca dla więźniów”. Jego cel to wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich aktywizacja zawodowa. Trzy podstawowe filary programu to: budowa hal produkcyjnych w zakładach karnych, rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów oraz ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających skazanych.

Według statystyki Służby Więziennej 31 marca 2016 r. zatrudnionych było 25 190 (s. 25) osób skazanych i ukaranych, a współczynnik powszechności ich zatrudnienia, czyli procent pracujących skazanych i ukaranych, wynosił 37,4%. 31 marca 2018 r. liczba pracujących skazanych i ukaranych wynosiła 35 507 (s. 7), natomiast współczynnik powszechności ich zatrudnienia nieznacznie przekraczał 52%. Powyższe dane pokazują, iż liczba zatrudnionych ukaranych i skazanych zwiększyła się o 41%, a współczynnik ich zatrudnienia o 42,4%. Licząc od początku 2016 r. wzrost zatrudnienia wyniósł 48,3%, jednak minister wyraźnie zaznaczył, że chodzi o dwuletni okres obowiązywania programu. Dlatego też, wypowiedź uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

 

Od dwóch lat zwiększyliśmy o 50% liczbę więźniów pracujących.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub