Zespół

          Poznaj zespół Demagoga

Codziennie pracujemy, by dostarczyć Wam jak najwięcej merytorycznych wiadomości!

Nie owijamy w bawełnę – sprawdzamy fakty!

kilian

Małgorzata Kilian

Prezes Stowarzyszenia Demagog. Studentka marketingu politycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Z zamiłowania PR-owiec. Interesuje się nowymi mediami, polityką. Uparcie dąży do poprawy jakości debaty publicznej w Polsce! To właśnie dzięki codziennej pracy i zaszczepianiu w młodych ludziach idei factcheku, możemy budować silne i świadome społeczeństwo obywatelskie. W Demagogu obok ludzi, którzy są największą wartością stawiamy na rzetelną i wiarygodną informację.

KONTAKT: 

demagog.kontakt@gmail.com,  tel: 514 015 065

Redaktor naczelny

nowak

Wiktor Nowak

Student prawa na Uniwersytecie Gdańskim, szczególnie zainteresowany prawem konstytucyjnym i cywilnym. Biegle posługuje się językiem angielskim. W Demagog.PL angażuje się w tworzenie raportów oraz sprawdzanie obietnic wyborczych polityków.

Starsi Koordynatorzy

brąglewicz

Patrycja Brąglewicz

Absolwentka socjologii oraz studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonuje się kulturą arabską i mniejszościami religijnymi na Bliskim Wschodzie. Przebywała na stypendiach w Stambule i Kairze. W Demagog.PL zajmuje się głównie analizami dotyczącymi Bliskiego Wschodu, migracji oraz szeroko pojętych problemów socjologicznych. Mając doświadczenie w HR, dba o rozwój kadry, szkolenia oraz metodologię pracy. Biegle posługuje się językiem angielskim, wciąż szlifuje j. arabski.

dziadek

Patrycja Dziadek

Absolwentka studiów licencjackich z politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie studentka studiów magisterskich. Pracuje w Centrum Badań Ilościowych nad Polityką na UJ. Interesuje się przede wszystkim polityką w aspekcie krajowym. Posługuje się językiem angielskim, ale kiedyś nauczy się także czeskiego, aby móc czytać Milana Kunderę w oryginale. W Demagog.PL zajmuje się finansowaniem oraz badaniami ilościowymi.

hyży

Konrad Hyży

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek europeistyka. Obserwator procesów politycznych w Polsce i Europie, promotor otwartej debaty publicznej, pasjonat bluesa i jazzu. Demagog.PL to dla niego naturalne rozwinięcie myśli dziennikarskiej, która – zwłaszcza przy polskiej spolaryzowanej scenie politycznej – zatraciła swojego ducha, a przez to pierwotną rolę – docieranie do sedna. Dla Demagog.PL tym sednem są fakty, które nie podlegają fali oportunizmu czy relatywizmu.

szymaniak

Małgorzata Szymaniak

Absolwentka studiów licencjackich z politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studentka studiów inżynierskich z zarządzania ochroną środowiska i zasobami naturalnymi (Universität für Bodenkultur Wien) i studiów magisterskich z politologii (Universität Wien). Pracuje w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Wiedniu. Biegle posługuje się językami: niemieckim i angielskim, uczy się języka tureckiego. Jej najważniejszą inspiracją do pracy jest promowanie merytorycznej debaty publicznej. W Demagog.PL czuwa nad poprawnością językową tekstów.

Piotr Jabłoński

Student technologii chemicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poza studiami angażuje się w życie Grupy Interwencyjnej Krakowskiego WOPR, Niezależnego Zrzeszenia Studentów AGH i pomaga przy projektach Fundacji Sztuk Wizualnych. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz łaciną na poziomie tłumaczenia tekstów. Zafascynowany prawem, gospodarką, polityką zagraniczną, medycyną, samorządem, pracą i polityką społeczną. W Demagog.PL zajmuje się także rekrutacją nowych analityków.

bałuka

Mateusz Bałuka

Student prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zastępca redaktora naczelnego Studenckich Zeszytów Naukowych SKNP UMCS. Specjalizuje się w analizach z zakresu prawa, gospodarki, polityki zagranicznej i wojska. Szczególną uwagę poświęca sektorowi energetycznemu. Dba także o stronę wizualną portalu. Działalność w projekcie to jego sposób na praktyczne wykorzystanie uwagi jaką poświęca polskiej debacie publicznej.

grabowski

Filip Grabowski 

Student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Związany z serwisem LoveKraków.pl, dla którego opisywał krakowską kampanię parlamentarną w 2015 roku. Kontroluje polityków w Demagog.PL, ponieważ jest wielbicielem rzetelnej analizy, a nie taniej, medialnej sensacji. W wolnym czasie lubi biegać, słuchać muzyki i oglądać mecze e-sportowe.

jaworskipawel

Paweł Jaworski

Obecnie student finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim oraz komunikatywnym językiem niemieckim. Interesuje się w szczególności zagadnieniami z zakresu obrony narodowej oraz finansów publicznych. W wolnym czasie dużo podróżuje. Sprawy państwa nigdy nie były mu obojętne. Bardzo długo poszukiwał więc wartościowego projektu. Demagog.PL był i jest dla niego inspiracją do własnego rozwoju. Zajmuje się pozyskiwaniem funduszy oraz finansami portalu.

Koordynatorzy

 

Poniedziałek: Paweł Terpiłowski

terpilowski

Doktorant nauk o polityce, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Naukowo zajmuje się współczesnym nacjonalizmem oraz polityką Ukrainy. Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Miłośnik podróży oraz rosyjskiego rocka.

Wtorek: Marcel Kiełtyka

kieltyka

Student Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończył studia licencjackie w zakresie komunikacji promocyjnej na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się aspektami społeczno-politycznymi oraz marketingiem. Wolny czas poświęca na podróże, interesuje się również sportem, historią i grami komputerowymi.

ŚrodaJoanna Grams

grams

Studentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej o specjalizacji zarządzanie komunikacją organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończyła studia licencjackie na UJ na kierunku europeistyka. Jej główne zainteresowania to kwestie związane z Unią Europejską, prawem europejskim, szkolnictwem oraz sprawami Śląska. Płynnie posługuje się językiem angielskim, a na poziomie podstawowym językiem niemieckim oraz językiem włoskim.

Czwartek: Filip Kujawka

kujawka

Maturzysta w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Posługuje się językami: niemieckim i angielskim. Jego zainteresowania to polityka krajowa i zagraniczna, social media, literatura psychologiczna i political fiction.

Analitycy

antychowicz

Magda Antychowicz

Absolwentka Instytutu Europeistyki UJ, obecnie profesjonalnie zajmuje się social media. Zna języki angielski i hiszpański. Jej specjalności to działalność UE a szczególnie Europejska Polityka Sąsiedztwa, polityka zagraniczna RP, konflikty i separatyzmy oraz edukacja na rzecz dialogu i przeciwdziałanie dyskryminacji.

bozym

Anna Bożym

Studentka administracji oraz socjologii. Posługuje się językami angielskim i niemieckim. Interesują ją zagadnienia związane z architekturą i historią, a także kwestie dotyczące obronności państwa.

bułeczka

Andrzej Bułeczka

Aktualnie student Research MSc in Logic, ILLC (Institute for Logic, Language and Computation), Universiteit van Amsterdam. Ukończył studia magisterskie z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ulubione dziedziny to: relacje Państwo-Kościół, wypowiedzi związane z polityką społeczną. Biegle włada językiem angielskim oraz wieloma językami logicznymi, w stopniu komunikatywnym posługuje się językami: francuskim i holenderskim, biernie radzi sobie z łaciną. Poprzednio działał jako wolontariusz w Instytucie Tertio Millennio, prowadził teologiczną grupę STOS w Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim Beczka oraz przez wiele lat działał intensywnie w Kole Naukowym Studentów Filozofii UJ (prowadzenie sekcji tematycznych, organizacja konferencji naukowych, działanie w Zarządzie).

ciochoń

Piotr Ciochoń

Doktorant fizyki, absolwent zaawansowanych materiałów i nanotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapalony podróżnik, pasjonuje się nowymi technologiami, żeglarstwem, fotografią i, przecząc stereotypom, również polityką. Jako przedstawiciel nauk ścisłych w zespole zajmuje się tematami okołonaukowymi, dba również o zachowanie logiki i rygoru metodologicznego w analizach dotyczących innych tematów. Biegle posługuje się językiem angielskim, w stopniu średniozaawansowanym również niemieckim.

derewęda

Bartłomiej Derewęda

Student Prawa Międzynarodowego i Porównawczego (L.LM) na Uniwersytecie Lapońskim w Finlandii, obecnie przebywający w Wilnie. Praktykant w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie. Płynnie posługuje się angielskim oraz szlifuje swój rosyjski oraz niemiecki. W projekcie Demagog.PL specjalizuje się przede wszystkim w kwestiach prawnych.

drag

Paulina Drąg

Studentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kształci się w kierunku infobrokerstwa. Włada językiem angielskim oraz rosyjskim na poziomie komunikatywnym. Interesuje się bieżącą polityką jako syntezą różnych dziedzin. Chce działać na rzecz poprawy świadomości obywatelskiej i kompetencji informacyjnych społeczeństwa oraz sprawnego udostępniania informacji publicznej przez organy państwowe.

tucznio

Hanna Feczko

Absolwentka kierunków: stosunki międzynarodowe, European Studies i ekonomia. Jej pasją i potencjalnym zawodem jest edukacja obywatelska. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno w sektorze pozarządowym, jak i w instytucjach państwowych. Absolwentka międzynarodowego stypendium IPS w Niemieckim Bundestagu oraz stypendystka niemieckiej Federalnej Centrali ds. Edukacji Obywatelskiej. Od lat instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Uwielbia sport, zwłaszcza wspinaczkę sportową i narty. W Demagog.PL analizuje wypowiedzi związane z ekonomią, Unią Europejską i kwestiami społecznymi. Euroentuzjastka – wierzy, że dożyje powstania Stanów Zjednoczonych Unii Europejskiej. Biegle mówi po angielsku i niemiecku, w stopniu zaawansowanym po hiszpańsku oraz po rosyjsku.

forreiter

Kacper Forreiter

Student bezpieczeństwa narodowego (studia II stopnia). Jego zainteresowania to sprawy bezpieczeństwa, polityka wewnętrzna, stosunki międzynarodowe. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Konrad Gałuszko

Student politologii w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Działa w kole naukowym „Ars Politica”, a dodatkowo w Akademickim Radiu Kampus jako reporter oraz redaktor serwisów informacyjnych. Dobrze zna język angielski. Interesuje się głównie sprawami socjologii i psychologii polityki, problemami polskiej demokracji, a także procesem modernizacji Polski będącej między wschodem a zachodem Europy.

jakomulski

Tomasz Jakomulski

Obecnie uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim w klasie o profilu humanistycznym z edukacją europejską. Interesuje się współczesną historią oraz dokumentowaniem historii lokalnej. Posługuje się językiem niemieckim na poziomie średnio-zaawansowanym oraz angielskim na poziomie podstawowym.

janiszewski

Ignacy Janiszewski

Student Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Licencjat na UE w Krakowie, następnie studia magisterskie na SGH w Warszawie. Jednym z jego celów jest stałe podnoszenie poziomu debaty publicznej w Polsce, dlatego dobrze czuje się w zespole Demagoga. Wielbiciel ekonomii wolnorynkowej, ale pozostaje realistą. Zaintrygowany obiektywizmem, zapoczątkowanym przez Ayn Rand. Lubi podróże, dzięki czemu miał (nie)przyjemność odwiedzić szpitale na trzech kontynentach. Work&travel w USA, praktyki w Ministerstwie Gospodarki, wolontariat przy „Docs Against Gravity Film Festival”, czy główna rola w filmie na 48HFP – zawsze gotowy na nowe wyzwania!

jaźwińska

Joanna Jaźwińska

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie nauczycielka w jednej z poznańskich szkół i edukatorka w pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa – Bramie Poznania ICHOT. W Demagog.PL specjalizuje się w edukacji, kulturze i polityce społecznej. Posługuje się językiem angielskim.

jóźwik

Ziemowit Jóźwik

Pierwszy koordynator Demagog.PL, a obecnie koordynator projektów międzynarodowych w Instytucie Kościuszki. Absolwent ukrainoznawstwa i studiów podyplomowych dla tłumaczy tekstów specjalistycznych z języka ukraińskiego, student prawa UJ. Zainteresowania naukowe: prawo Unii Europejskiej i problematyka regulacji prawnej działalności lobbingowej.

kasinski

Michał Kasiński

Absolwent zarządzania i inżynierii produkcji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Z zawodu logistyk. Jego specjalności to praca z danymi statystycznymi, transport i obronność. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

katyńska

Joanna Katyńska

Studentka politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główne zainteresowania to współczesna myśl polityczna, systemy polityczne, Bliski Wschód (w szczególności Izrael) oraz marketing polityczny. Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

krajniak

Jakub Krajniak

Doktorant informatyki na KU Leuven, absolwent fizyki na UAM w Poznaniu. Naukowo zajmuje się badaniem materiałów polimerowych z użyciem symulacji komputerowych. Hobbystycznie interesuje się polityką, analizą i przetwarzaniem danych.

neuman

Agnieszka Neuman

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizacja: American Studies and Mass Media. Jej praca licencjacka dotyczyła relacji rosyjsko-amerykańskich za prezydentury George’a W. Busha, a praca magisterska systemu obrony przeciwrakietowej w relacjach polsko-amerykańskich. Interesuje się polityką zagraniczną i obronną Polski i USA oraz amerykańskim systemem opieki zdrowotnej. Biegle mówi po angielsku, uczy się francuskiego.

nowakowska

Karolina Nowakowska

Ukończyła studia licencjackie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie obecnie studiuje gospodarkę i administrację publiczną. Interesuje się tematyką związaną z szeroko pojętą ekonomią i finansami. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz zna podstawy rosyjskiego.

osierda

Kinga Osierda

Studentka bezpieczeństwa narodowego oraz studiów eurazjatyckich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej specjalności w ramach Demagog.PL to organizacje międzynarodowe, islam (religia, państwa, sytuacja kobiet) oraz Rosja, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Azja Środkowa i relacje między nimi. Posługuje się językiem angielskim oraz uczy się języka rosyjskiego. Praktykantka w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) oraz w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM).

ruszkowicz

Justyna Ruszkowicz

Studentka studiów II stopnia na kierunku politologia ze specjalnością dziennikarską i absolwentka studiów licencjackich tego samego kierunku. Interesuje się brytyjskim systemem politycznym i rodziną królewską. Bliska jest jej szeroko rozumiana kultura. Szlifuje angielski, niemiecki chciałaby pamiętać, w ramach samodoskonalenia zaczęła uczyć się również języka szwedzkiego.

salek

Jakub Sałek

Student prawa Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Znalazł się w Demagog.PL, ponieważ lubi wiedzieć więcej. Dlatego też chciał przyłożyć i swoją rękę do wypowiedzi polityków, którzy na temat prawa wypowiadają się bardzo często. Poprzednio pracował dla innych organizacji pozarządowych w Krakowie. Uważa, że są one ważne, by z dystansem spoglądać na naszą rzeczywistość. Chciałby móc powiedzieć w przyszłości, że organizacje typu watchdog są „piątą władzą” w Polsce.

sikora daga

Dagmara Sikora

Studentka europeistyki. Jej specjalności w pracy dla Demagog.PL to: Unia Europejska i ochrona praw człowieka. Posługuje się językiem angielskim, uczy się francuskiego. Członkini stowarzyszenia studenckiego All in UJ, gdzie należy do filaru Kultura i odpowiada za kontakty z jednym z partnerów oraz organizację wydarzeń. Koordynuje wywodzący się z All in UJ projekt All in Card, który obecnie działa autonomicznie.

sitkowska

Magdalena Sitkowska

Studentka II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Interesuje się historią parlamentaryzmu w Polsce. Wolne chwile spędza w górach (szczególnie w Bieszczadach). Skupiona na krzewieniu idei patriotyzmu gospodarczego.

siubis

Ada Siubiś

Studentka bezpieczeństwa narodowego oraz amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się polityką Stanów Zjednoczonych, problematyką stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwem wewnętrznym Polski. Biegle posługuje się językiem angielskim, wciąż pracuje nad językiem francuskim i hiszpańskim.

Alicja Straszecka

Absolwentka filozofii i polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uważnie przygląda się zmianom w sferze publicznej oraz współczesnej duchowości. Rozczytuje się w literaturze modernistycznej i wszelakich teoriach geopolitycznych. Pilnie śledzi wydarzenia w Kościele Katolickim.

szpitun

Katarzyna Szpitun

Studentka europeistyki oraz zarządzania w sporcie. Wszystko, co robi, stara się robić jak najlepiej, choć czasem czyni to w ostatniej chwili. Jej zainteresowania to: sport, polityka oraz religia.

trzebińska

Sandra Trzebińska

Obecnie studentka politologii II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność Instytucje i zarządzanie polityką. Ukończyła szkolenia: Coaching a relacje, Siła przywództwa – 10 sposobów jak stać się liderem. Interesuje się polityką, marketingiem politycznym, tematyką związaną z Unią Europejską, a zwłaszcza z Parlamentem Europejskim. Posługuje się językami: angielskim w stopniu średniozaawansowanym oraz rosyjskim i niemieckim na poziomie komunikatywnym. Uczy się języka hiszpańskiego.

wackerman

Klaudia Wackerman

Absolwentka licencjackich studiów niemcoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Europejskiej Akademii Pracy na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Obecnie studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Urodzona działaczka społeczna – zaangażowana w skauting, ruch związkowy oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Interesuje się w szczególności ruchami skrajnej prawicy we współczesnej Europie, polityką historyczną oraz dyplomacją europejską. Posługuje się językiem niemieckim i angielskim.

walus

Patrycja Walus

Studentka studiów magisterskich nauk o polityce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej obszar zainteresowań to polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mówi biegle w języku angielskim, szlifuje hiszpański i chorwacki.

wujec

Bartosz Wujec

Doktorant z zakresu nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie zajmuje się postawami wyborczymi, marketingiem politycznym i komunikowaniem w polityce. Poza polityką, jego główne zainteresowanie to sport.

Zespół pracujący nad rozwojem Demagoga

jakub

Jakub Pawełczak, Product Manager

Związany z branżą IT od ponad 15 lat, pasjonat technologii, mentor oraz aktywny działacz w społeczności Koduj dla Polski i startupowej. Odpowiada za rozwój serwisu Demagog.org.pl i zajmuje się integracją wszelkiego rodzaju narzędzi, które badają potrzeby użytkowników serwisu i dostarczają dodatkowe udogodnienia.

kuba

Paweł Mucha, UX Designer & Researcher
Od dziecka zafascynowany nowinkami technologicznymi, a od 2012 roku zawodowo związany z badaniem i projektowaniem user experience. Regularnie uczestniczy w warszawskich hacknighta Koduj dla Polski. W Demagog.org.pl przygląda się serwisowi i szuka sposobów na jego usprawnienie. Stopniowo przygotowuje nowe wcielenie serwisu.