Aleksy Szymkiewicz

Aleksy Szymkiewicz

Antropolog, medioznawca i filozof — absolwent Międzyobszarowych Studiów Humanistycznych i Społecznych. W Demagogu od 2021 roku. Aktualnie jest doktorantem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę dotyczącą przyczyn i konsekwencji ruchów konspiracyjnych w gospodarce opartej o wiedzę.

Uczestnik DFR Lab’s Digital Sherlocks (2021) i badacz w HAT Center. Ukończył międzynarodowy program CREOLE oraz prowadził badania w ramach grantu OPUS Narodowego Centrum Naukowego

34134)

Artykuły autora