Joanna Kluzik- Rostkowska

z7877854Q,Joanna-Kluzik---Rostkowska
Prawda - 4
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0