Joanna Kluzik- Rostkowska

Prawda - 5
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0