Czas czytania: około min.

Joanna Kluzik-Rostkowska o kontroli nad Polską Grupą Zbrojeniową

11.02.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Proces przekazywania nadzoru nad PGZ do Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął się dokładnie w dniu objęcia stanowiska ministra obrony narodowej przez Antoniego Macierewicza.

Spółka Polska Grupa Zbrojeniowa S. A. powstała w listopadzie 2013 roku. Według statutu, głównym celem jej działalności jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji  i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego jak również jego promocja i obrót.

Antoni Macierewicz na stanowisko ministra obrony narodowej został powołany 16 listopada 2015 roku. Funkcję tę sprawował do 9 stycznia 2018 roku.

Według obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Polska Grupa Zbrojeniowa znajduje się na liście (jako jednostka organizacyjnie nadzorowana). Znajduję się ona również w wykazie z 2016 roku (jako jednostka nadzorowana, dla której Minister ON wykonuje uprawnienia majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa z tytułu należących do Skarbu Państwa akcji/udziałów w spółkach), jednak w wykazie z 2014 roku nie występuje.

Dodatkowo, z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w dniu 16 listopada 2015 roku, a więc w dniu objęcia przez A. Macierewicza stanowiska ministra obrony narodowej, rozpoczął się proces przekazania dotychczasowych uprawnień przez Ministra SP Ministrowi ON. Minister ON otrzymał pełnomocnictwo do reprezentowania Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki PGZ i wykonywania w imieniu SP lub Ministra SP wszelkich uprawnień (m. in. reprezentowanie SP lub Ministra SP na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz poza nim, a także wykonywanie wszelkich uprawnień  SP wynikających ze statutu PZG – poza uprawnieniem do odbioru dywidendy). Przekazanie uprawnień SP, które wynikały z praw akcji/udziałów w spółce PGZ przez Ministra SP zostało dokonane na wniosek resortu ON.

NIK w swoim raporcie zaznacza również, że:

„według stanowiska MON zdolności resortu ON po przejęciu nadzoru właścicielskiego nad PGZ S.A. oraz PHO w realizacji kompetencji nadzorczych są niewystarczające i nie pozwalają w pełni na bieżące i sprawne prowadzenie kompleksowego nadzoru. Wykonywanie uprawnień majątkowych i podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania nadzorowanych spółek, a zwłaszcza czynności niosących skutki prawne bezpośrednio ujęte w Kodeksie spółek handlowych (np. zatwierdzanie sprawozdań finansowych) wymaga to bowiem nie tylko szczegółowej analizy dokumentów źródłowych, ale i specjalistycznej wiedzy niewystępującej w innych komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu ON”.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub