Krzysztof Gadowski

Prawda - 6
Fałsz - 1
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 0