Krzysztof Gadowski

gadowski
Prawda - 6
Fałsz - 1
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 0