Factcheck Energetyka

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu Factcheck Energetyka realizowanego wspólnie z Instytutem Polityk Publicznych. Dzisiaj sprawdzamy wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z wywiadu udzielonego Telewizji Republika, programu Gość Wiadomości w TVP 1 oraz przemówienia do uczestników konferencji „Górnictwo” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości.

Materiał powstał w ramach projektu Polska transformacja energetyczna. Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Polityk Publicznych i Fundację Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Sprawdzone wypowiedzi

Krzysztof Tchórzewski

Energia wiatrowa, nawet w Polsce mamy sporo tej energii, prawie 6 GW.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami Urzędu Regulacji Energetyki, stanem na 30 czerwca 2017 r. łączny wolumen mocy pochodzącej z instalacji wykorzystującej energię wiatru wynosił w Polsce 5 824,421 MW. Biorąc pod uwagę zaokrąglenie Krzysztofa Tchórzewskiego, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Energia wiatrowa, nawet w Polsce mamy sporo tej energii, prawie 6 GW.

Krzysztof Tchórzewski

Przecież w Polsce jest około 100 biogazowni.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi definicją, biogazownia stanowi instalację służącą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów (np. z przemysłu spożywczego) lub osadu ze ścieków czy wysypisk śmieci.

Jednym z podtypów biogazowni jest biogazownia rolnicza, która jest instalacją służącą do celowej produkcji biogazu, w której substratem są produkty pochodzące bezpośrednio z gospodarstwa rolnego: produkty rolne, pozostałości produkcji rolnej, pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, odchody zwierząt gospodarskich.

W prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego rejestrze wytwórców biogazu rolniczego stanem na dzień 31 sierpnia 2017 r. znajdowało się łącznie 86 podmiotów wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego w 95 lokalizacjach, co zgadzałoby się z szacunkami Krzysztofa Tchórzewskiego. Jednak według danych Urzędu Regulacji Energetyki, łączna liczba wszystkich elektrowni biogazowych (nie tylko biogazowni rolniczych) w Polsce jest znacznie wyższa i wynosi obecnie 301. Wytwarzają one 233,967 MW energii elektrycznej.

Krzysztof Tchórzewski nie precyzuje w swej wypowiedzi tego, czy odnosi się do całości sektora biogazowego w Polsce, czy jedynie części biogazowni rolniczych. Z tego też względu, uznajemy ją za manipulację.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Przecież w Polsce jest około 100 biogazowni.

Krzysztof Tchórzewski

My dzisiaj jeszcze mamy prawie 84% energetyki węglowej.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w Polsce w 2016 r. 80% energii zostało wyprodukowanej przy użyciu węgla. Łączna ilość źródeł odnawialnym w miksie energetycznym wyniosła wówczas 14% (przy średniej krajów należących do IEA wynoszącej 24%), na co złożyło się 8% energii wiatrowej, 5% energii biopaliwowej i odpadowej oraz 1% hydroenergii. Biorąc pod uwagę przyjęte przez Krzysztofa Tchórzewskiego zaokrąglenie mieszczące się w marginesie błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


My dzisiaj jeszcze mamy prawie 84% energetyki węglowej.

Krzysztof Tchórzewski

Chcę zaznaczyć, że 4,2 mld m3 to jest wydobycie (gazu – przyp. Demagog) w Polsce.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Grupa PGNiG w 2016 r. wydobyła łącznie 4 458 mln m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy), z czego wydobycie ze złóż krajowych wyniosło 3 882 mln m3, a z zagranicznych 576 mln m3. Podane w wypowiedzi Krzysztofa Tchórzewskiego szacunki wykraczają poza przyjęty przez Demagoga margines błędu, przez co uznajemy wypowiedź za fałszywą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Chcę zaznaczyć, że 4,2 mld metrów sześciennych to jest wydobycie (gazu) w Polsce.

Krzysztof Tchórzewski

Jastrzębska Spółka Węglowa w stosunku do najniższych notowań osiągnęła w najlepszym momencie prawie 1000% zwiększenia wartości na giełdzie.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Jastrzębska Spółka Węglowa swoje najniższe notowania na giełdzie w historii osiągnęła w połowie stycznia 2016 r., kiedy to za 1 akcję spółki płacono 8,66 zł. Od tego czasu, punktem szczytowym w notowaniach JSW na GPW był 31 sierpnia 2017 r., kiedy to cena 1 akcji osiągnęła wartość 107,35 zł. Oznacza to wzrost o 1027,98%, a więc jeszcze większy od tego, jaki szacuje w wypowiedzi Krzysztof Tchórzewski. Biorąc jednak pod uwagę specyfikę oraz kontekst wypowiedzi, uznajemy ją za prawdziwą.

Share The Facts
Krzysztof Tchórzewski
minister energii


Jastrzębska Spółka Węglowa w stosunku do najniższych notowań osiągnęła w najlepszym momencie prawie 1000% zwiększenia wartości na giełdzie.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >