Ile wydano na program 500+?

29 stycznia gościem Sygnałów Dnia w radiowej Jedynce był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W rozmowie odniósł się on do kwestii wydatków na program 500+.

Sprawdzone wypowiedzi

Jarosław Gowin

Obliczono, że realizacja tego programu pochłonęła już… to znaczy poświęciliśmy na ten szczytny, wspaniały cel około 50 miliardów złotych.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

3 lata funkcjonowania programu 500+ pochłonęły łącznie 64,1 mld złotych.

W swojej wypowiedzi, wicepremier Gowin posługuje się przybliżeniem oscylującym wokół kwoty 50 miliardów złotych, które miały zostać wydane na program 500+. Faktyczne dane w sposób istotny odbiegają jednak od możliwych do przyjęcia zaokrągleń tej kwoty.

Z informacji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika bowiem, że na realizację programu 500+ wydatkowano od początku jego funkcjonowania 64,1 mld zł, z tego:

  • 17,5 mld zł w 2016 r.,
  • 23,8 mld zł w 2017 r.
  • oraz 22,8 mld zł w 2018 r.

W związku z  tym, iż rozbieżność ta w sposób znaczący przekracza dopuszczalny margines błędu, uznajemy wypowiedź Jarosława Gowina jako fałszywą. 

Share The Facts
Jarosław Gowin
wicepremier


Obliczono, że realizacja tego programu pochłonęła już… to znaczy poświęciliśmy na ten szczytny, wspaniały cel około 50 miliardów złotych.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >