Jakie są efekty wprowadzenia podatku bankowego?

Wiceminister finansów Wiesław Janczyk był gościem programu Sygnały Dnia PR1. Poseł Prawa i Sprawiedliwości wypowiadał się na temat funkcjonowania podatku od instytucji finansowych; przytaczał dane dotyczące reakcji rynku na wprowadzenie regulacji, a także korzyści wynikających z wejścia w życie ustawy dla budżetu państwa.

Sprawdzone wypowiedzi

Wiesław Janczyk

W ubiegłym roku dochody do budżetu państwa wyniosły 3,5 mld złotych z tego tytułu (o podatku bankowym).

Prawda Ukryj uzasadnienie

Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek od niektórych instytucji finansowych jest ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U z 2016 r. poz. 68). Opłatą objęto: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe zakłady ubezpieczeń, krajowe zakłady reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz instytucje pożyczkowe. Akt prawny wszedł w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

Zgodnie z zestawieniem szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń – grudzień 2016 całkowite dochodu do budżetu państwa wyniosły około 314,7 mld zł, a w tym dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 3,5 mld zł.

Wiesław Janczyk

Podsumowanie ubiegłego roku pokazuje, że w istocie aż o 6% spadły przychody z tytułu prowizji i opłat w bankach.

Fałsz Ukryj uzasadnienie

Według opracowania GUS dotyczącego wyników finansowych banków w 2016 r. wynik działalności bankowej z tytułu opłat i prowizji wyniósł w 2016 r. 12 597 mln zł, a w 2015 r. 13 290 mln zł. Pokazuje to spadek o 5,3% rok do roku, zatem wiceminister dopuścił się nieuprawnionego zaokrąglenia.
Mimo spadku przychodów sektora bankowego w tej kategorii, banki osiągnęły w 2016 r. zysk netto większy o 8,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >