Joanna Borowiak o wskaźnikach dot. studiów doktoranckich w Polsce

Podczas pierwszego dnia 62. posiedzenia Sejmu VIII kadencji (dn. 9 maja 2018 r.) odbyły się pierwsze czytania rządowych projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (22. oraz 23. punkt porządku dziennego). Posłanka Joanna Borowiak (PiS) wygłosiła oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, w którym przedstawiła stanowisko klubu wobec przedmiotowych aktów prawnych. W swojej wypowiedzi posłanka odniosła się m.in do problemu niskiej skuteczności kształcenia doktorantów – w tym zakresie odwołała się do wyników kontroli NIK-u, opublikowanych w styczniu 2016 r. oraz rankingu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

 

Sprawdzone wypowiedzi

Joanna Borowiak

Jeśli w pryzmacie wskaźnika rozpoczynania studiów doktoranckich Polska zajmuje dziesiąte miejsce wśród 33 państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, to według wskaźnika ich ukończenia – już czwarte miejsce od końca.

Prawda Ukryj uzasadnienie

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) za 2014 rok, opublikowanych w raporcie Educaction at a Glance 2016, wskaźnik rozpoczynania studiów doktoranckich (ang. first-time entry rate) wyniósł dla Polski 3,14 (s. 324 w raporcie – tabela C3.1.First-time entry rates, by tertiary level, 2014). Tym samym nasz kraj zajmował 10. miejsce na 33 sklasyfikowane kraje (brak danych dla Belgii i Kanady).

Według tego samego raportu, wskaźnik ukończenia studiów doktoranckich (ang. first-time graduation rate) wyniósł dla Polski 0,4 (s. 68 w raporcie – tabela A3.1. First-time graduation rates, by tertiary level, 2014), co dało nam 28. miejsce (czwarte od końca) spośród 31 sklasyfikowanych krajów (raport nie zawierał danych dla Estonii, Francji, Grecji i Irlandii).

Z kolei według danych z roku 2015, zawartych w raporcie Education at a Glance 2017, wskaźnik rozpoczynania studiów doktoranckich wyniósł dla Polski 3,19 (s. 284 w raporcie – tabela A3.3. First-time graduation rates, by tertiary level, 2015). Dało to Polsce 12. miejsce spośród 32 sklasyfikowanych państw (brak danych dla Belgii, Kanady i Grecji).

Raport (s. 74) nie zawiera jednak danych dotyczących wskaźnika ukończenia studiów doktoranckich dla Polski.

Ponieważ wypowiedź Joanny Borowiak pokrywa się z ostatnimi pełnymi danymi dla Polski, uznajemy ją za prawdziwą.

Share The Facts
Joanna Borowiak
Posłanka PiS na Sejm VIII Kadencji


Jeśli w pryzmacie wskaźnika rozpoczynania studiów doktoranckich Polska zajmuje dziesiąte miejsce wśród 33 państw członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, to według wskaźnika ich ukończenia – już czwarte miejsce od końca.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >