Leszek Miller w wypowiedzi dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym

Leszek Miller dn. 03.07.2018 zamieścił na swoim oficjalnym koncie na Twitterze wypowiedź dotyczącą uchylonej 03.04.2018 ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sprawdzone wypowiedzi

Leszek Miller

Prawda Ukryj uzasadnienie

Leszek Miller mówiąc o „obecnej ustawie” miał na myśli ustawę o Sądzie Najwyższym z dn. 23.11.2002. Był to wówczas prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, przegłosowany dn. 23.11.2002 roku głosami 377 posłów. Wśród nich znalazł się także klub parlamentarny PiS, którego 36 posłów poparło ustawę, m.in. wymienieni przez Leszka Millera – Jarosław Kaczyński, Tadeusz Cymański, Mariusz Kamiński, Adam Bielan, Marek Kuchciński, Zbigniew Ziobro. Klub parlamentarny LPR w całości (26 posłów) głosował przeciwko ustawie o SN.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź Leszka Millera za prawdziwą.

Share The Facts
Leszek Miller
Były premier


Obecna ustawa o SN nie pochodzi z czasów Bieruta tylko z 23 listopada 2002 roku. Głosowały za nią wszystkie kluby sejmowe z wyjątkiem LPR Giertycha. Posłowie PiS w całości ją poparli lącznie z Kaczyńskim, Ziobro, Kuchcińskim, Bielanem, Kamińskim, Jurgielem i Cymańskim.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >