Ograniczenie handlu w niedzielę oczami Polaków

20.10.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ostatnie badanie CBOS-u w tej sprawie zostało przeprowadzone we wrześniu 2016 roku i wskazało wśród ankietowanych na 61% poparcia dla zakazu handlu w niedzielę. Badania obecnie przeprowadzane przez prywatne instytucje wskazują na przewagę osób sprzeciwiających się wprowadzeniu zakazowi handlu w niedzielę, ale nie w tak wysokim odsetku, jak zostało to podane w cytowanej wypowiedzi.

Przykładowe wyniki:

  • sondaż przeprowadzony na zlecenie Dziennika Gazeta Prawna w panelu badawczym Ariadna – 54,9% przeciwko zakazowi handlu w niedzielę,
  • Instytut Badań Pollster na zlecenie SE.pl i NOWA TV – 54% przeciwko,
  • SW Research dla serwisu rp.pl – 56% przeciwko.

Żaden z sondaży nie wskazuje na tak wysoki (85%) sprzeciw, w związku z czym wypowiedź należy uznać za fałszywą.

Share The Facts
Paweł Rabiej
członek zarządu partii Nowoczesna


Ja przywołałbym na to, nie pamiętam czy CBOS-owski sondaż, z którego wynika, że 85% osób w Polsce nie chce ograniczeń handlu w niedzielę.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.