Władysław Kosiniak-Kamysz o skróceniu urlopów macierzyńskich

Poniedziałkowym gościem Porannej rozmowy w RMF FM był lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. W rozmowie, która dotyczyła między innymi polityki rodzinnej, poruszył on kwestię obniżenia urlopów macierzyńskich za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Sprawdzone wypowiedzi

Władysław Kosiniak-Kamysz

W roku, kiedy mieliśmy najniższą dzietność, chyba 2002 albo 2003, zaraz za chwilę rząd SLD obniżał urlopy rodzicielskie, urlopy macierzyńskie, z 18 do 16 tygodni.

Manipulacja Ukryj uzasadnienie

Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, współczynnik dzietności oznacza liczbę dzieci, które urodziłaby przeciętnie kobieta w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) przy założeniu, że w poszczególnych fazach tego okresu rodziłaby z intensywnością obserwowaną w badanym roku. Według danych GUS, najniższa wartość współczynnika dzietności w Polsce miała miejsce w roku 2003, kiedy wynosił on 1,222.

Od 1 stycznia 2001 roku urlop macierzyński w Polsce wynosił:

  1. 26 tygodni przy pierwszym i każdym następnym porodzie,
  2. 39 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Skrócenie urlopów macierzyńskich za koalicyjnych rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, miało jednak miejsce przed 2003, rokiem najniższej dzietności w Polsce, bowiem 17 grudnia 2001 Sejm przegłosował w trzecim czytaniu całość nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadzała nowy, krótszy urlop macierzyński.

  1. 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
  2. 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
  3. 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Za nowelizacją Kodeksu pracy głosowała wówczas zdecydowana większość klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z 41 posłów PSL, za obniżeniem urlopów było 29, 5 posłów wstrzymało się od głosu, żaden nie był przeciw. W głosowaniu nie wzięło udziału 7 posłów (wśród nich między innymi ówczesny lider PSL, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jarosław Kalinowski).

Nowe przepisy weszły w życie 13 stycznia 2002 roku i obowiązywały do 19 grudnia 2006, kiedy to, już za rządów Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, wydłużająca urlopy macierzyńskie:

  1. 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
  2. 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
  3. 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadził w błąd pomijając w swojej wypowiedzi fakt, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej skrócił urlopy macierzyńskie razem z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz błędnie przytoczył okoliczności wprowadzanych wówczas zmian, uznajemy wypowiedź za manipulację.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >