Przedstawiamy obietnice z programów wyborczych: EDUKACJA I NAUKA

09.10.2019

Jakie pomysły na edukację i naukę przedstawiły komitety wyborcze w swoich programach?

 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

  • 1. Ograniczenie liczebności klas
  • 2. 5 godzin nauki angielskiego od I klasy podstawówki
  • 3. Program iTornister
  • 4. Świetlica w każdej szkole podstawowej
  • 5. Średnia płaca dla nauczyciela na etacie w wysokości średniej płacy w gospodarce
 • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

  • 1. Fundusz modernizacji szkół
  • 2. Zwiększenie lekcji WFu do 5 godzin tygodniowo
  • 3. Budowa Cyfrowej Platformy Edukacyjnej
  • 4. Budowa trzech Wirtualnych Instytutów Badawczych
  • 5. Pakt dla humanistyki polskiej
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

  • 1. Ponad 2% PKB na badania i rozwój
  • 2. Obowiązkowy przedmiot edukacji seksualnej
  • 3. Rozszerzenie nauki programowania
  • 4. Ponad 300 cyfrowych sal lekcyjnych w każdym powiecie
  • 5. Wycofanie religii ze szkół
 • Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

  • 1. Bon edukacyjny
  • 2. Uwolnienie zawodu nauczyciela
  • 3. Ochrona dzieci przed indoktrynacją i treściami niewłaściwymi wiekowo
  • 4. Prymat rodziców nad szkołą w procesie edukacyjnym
  • 5. Rozwój sportowych rozgrywek międzyszkolnych i międzyuniwersyteckich
 • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

  • 1. Żłobki, przedszkola i szkoły tylko dla dzieci zaszczepionych
  • 2. Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
  • 3. Przynajmniej jedna polska uczelnia w pierwszej setce na świecie
  • 4. Zwiększenie do 1% nakładów na badania i rozwój w ciągu 8 lat
  • 5. Utworzenie Polskiej Otwartej Sieci Edukacji i Nauki

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.