pieniądze

Czas czytania: około min.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości o wpływach z podatku VAT

21.12.2018 godz. 23:03

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak udzielił wywiadu portalowi wPolityce, w którym poruszył kwestię wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT za rządów PiS i PO. Z kolei posłanka PiS-u Joanna Borowiak w programie Minęła 8 TVP INFO odniosła się do danych dotyczących wysokości luki VAT w Polsce.

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W 2017 roku dochody z VAT-u wyniosły 156,8 mid zł. W okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT za rządów PO, średni dochód z VAT-u wynosił nieco ponad 120 mld zł, choć biorąc pod uwagę cały okres jej rządów średnia ta wynosi niecałe 114 mld zł.

Wpływy budżetowe na podstawie danych łącznych uzyskanych z organów Krajowej Administracji Skarbowej w podziale na lata publikuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Janusz Szewczak nie precyzuje w swej wypowiedzi przyjętego horyzontu czasowego, dlatego też prześledziliśmy wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT w całym okresie rządów Pla

W 2017 roku dochody z VAT-u wyniosły 156,8 mid zł. W okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT za rządów PO, średni dochód z VAT-u wynosił nieco ponad 120 mld zł, choć biorąc pod uwagę cały okres jej rządów średnia ta wynosi niecałe 114 mld zł.

Wpływy budżetowe na podstawie danych łącznych uzyskanych z organów Krajowej Administracji Skarbowej w podziale na lata publikuje na swojej stronie Ministerstwo Finansów. Janusz Szewczak nie precyzuje w swej wypowiedzi przyjętego horyzontu czasowego, dlatego też prześledziliśmy wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT w całym okresie rządów Platformy Obywatelskiej i następnie rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Według danych Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku VAT do budżetu wyniosły w 2017 roku 156,8 mld, z kolei rok wcześniej 126,6 mld, co daje nam średnią na poziomie 141,7 mld zł rocznie. Nawet, jeśli weźmiemy pod uwagę również ustawę budżetową na rok 2018, w której zakłada się dochody z VATu na poziomie 166 mld zł, to średnia za lata 2016 – 2018 i tak wyniesie 148,8 mld zł rocznie. W żadnym z omawianych lat, dochody z tytułu podatku VAT nie osiągnęły poziomu 170 miliardów. Dane pochodzące z aktualnej ustawy budżetowej dotyczące zakładanych wpływów na rok bieżący mają jednak charakter prognostyczny i jako taki, zgodnie z przyjętą metodologią, nie podlegają naszej weryfikacji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie lata rządów PO-PSL, czyli okres od 2008 do 2015 roku, wpływy do budżetu z podatku VAT prezentowały się następująco:

  • 2008 – 101,8 mld zł
  • 2009 – 99,5 mld zł
  • 2010 – 107,9 mld zł
  • 2011 – 120,8 mld zł (podniesienie VAT z 22% do 23%)
  • 2012 – 120 mld zł
  • 2013 – 113,4 mld zł
  • 2014 – 124,3 mld zł
  • 2015 – 123,1 mld zł

Choć istotnie, biorąc pod uwagę pełny okres rządów Platformy Obywatelskiej, średnie wpływy z tytułu podatku VAT nie osiągnęły poziomu 120 mld zł (wynosiły one dokładnie 113,8 mld zł rocznie), to jednak już rozpatrując tylko lata, w których obowiązywała podniesiona stawka podatku VAT (na co zwraca uwagę w swej wypowiedzi Janusz Szewczak) średnie wpływy minimalnie przekroczyły ten poziom (średnia za lata 2011 – 2015 – 120,3 mld zł).

Ponieważ Janusz Szewczak przeszacowuje obecne wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT, jednocześnie umniejszając dokonania rządu Platformy Obywatelskiej, jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

Wypowiedź

Joanna Borowiak

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Komisji Europejskiej, luka VAT w latach 2008-2015 wyniosła około niemal 254 mld złotych. Z kolei według wyliczeń firmy PwC, kwota ta przekroczyła 261 mld złotych.

Komisja Europejska, zgodnie ze swoimi kompetencjami zbiera dane i przygotowuje raporty poświęcone tzw. luce VAT. Stanowi ona różnicę pomiędzy teoretyczną a faktyczną wartością wpływów z podatku VAT. Pod tym kątem raport jest przygotowywany dla każdego kraju członkowskiego. Zgodnie z danymi, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską, luka VAT w latach 2008-1015 w Polsce wyniosła 253 miliardy 688 milionów złotyc

Według danych Komisji Europejskiej, luka VAT w latach 2008-2015 wyniosła około niemal 254 mld złotych. Z kolei według wyliczeń firmy PwC, kwota ta przekroczyła 261 mld złotych.

Komisja Europejska, zgodnie ze swoimi kompetencjami zbiera dane i przygotowuje raporty poświęcone tzw. luce VAT. Stanowi ona różnicę pomiędzy teoretyczną a faktyczną wartością wpływów z podatku VAT. Pod tym kątem raport jest przygotowywany dla każdego kraju członkowskiego. Zgodnie z danymi, które zostały opublikowane przez Komisję Europejską, luka VAT w latach 2008-1015 w Polsce wyniosła 253 miliardy 688 milionów złotych.

Komisja Europejska za lata 2008 i 2009 przedstawiła dane w walucie euro, stąd kwota końcowa za te lata uwzględnia średni kurs euro wg. NBP odpowiedni dla ostatniego dnia poszczególnego roku, tj. 31.12.2008 oraz 31.12.2009. Ponieważ dane dotyczące wysokości luki VAT w danych latach są retrospektywnie aktualizowane (co oznacza, że różnią się pomiędzy poszczególnymi edycjami raportów), zgodnie z przyjętą metodologią braliśmy pod uwagę dane najnowsze, tzn. takie, które pochodziły z chronologicznie ostatniego raportu, zawierającego dane związane z wybranym rokiem.

Jednocześnie, niezależnie od Komisji Europejskiej, wartość luki VAT w Polsce bada firma konsultingowa PricewaterhouseCoopers (PwC). Specjaliści PwC przedstawili wartość luki jako procent PKB na dany rok. Po przeprowadzeniu stosownych operacji matematycznych, czyli obliczeniu wskazanego przez PwC procentu rocznego PKB dla poszczególnych lat (na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego), okazało się, że nominalna wartość luki VAT – zgodnie z szacunkami PcW – w latach 2008-2015 wyniosła 261 miliardów 523 miliony złotych.

PwC, publikując swoje dane, nie przedstawiło – w przeciwieństwie do Komisji Europejskiej – dokładnej metodologii badań. Jest to więc źródło o mniejszym stopniu wiarygodności, choć wyliczenia te funkcjonują szeroko w debacie publicznej – korzysta z nich również w swoich materiałach Krajowa Administracja Skarbowa. Przytaczamy je w charakterze posiłkowym, w ocenie wypowiedzi opierając się przede wszystkim na danych Komisji Europejskiej. Z uwagi na estymacyjny charakter wypowiedzi Joanny Borowiak i przyjmując za dopuszczalny obecny w niej margines błędu, oceniamy ją jako prawdę.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZWIŃ

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub