Strona główna Fake News Bez zgody w szpitalu psychiatrycznym? Mylne tezy z nagrania

Bez zgody w szpitalu psychiatrycznym? Mylne tezy z nagrania

Bez zgody w szpitalu psychiatrycznym? Mylne tezy z nagrania

Fot. geralt / Pixabay / Modyfikacje: Demagog

Bez zgody w szpitalu psychiatrycznym? Mylne tezy z nagrania

Film powiela nieprawdziwe informacje na temat zasad umieszczania pacjenta w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

  • Resort zdrowia udostępnił projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu psychicznym. Proponowane regulacje spotkały się z krytyką Rzecznika Praw Obywatelskich, m.in. ze względu na rozszerzenie kręgu osób, które mogą podlegać umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody”.
  • W połowie marca br. w sieci został udostępniony film, w którym pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat obowiązujących i proponowanych regulacji w zakresie przyjmowania do szpitali psychiatrycznych osób wbrew ich woli.
  • nagraniu słyszymy, że obecnie nie ma możliwości umieszczenia osoby chorej w szpitalu psychiatrycznym wbrew jej woli (czas nagrania 00:22). Pada także informacja, że w nowym projekcie decyzja o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody ma być arbitralna i nie podlegać żadnej kontroli (czas nagrania 1:33).
  • Obecnie istnieje możliwość umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby. Pozwala na to art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Taka decyzja jest kontrolowana między innymi przez sąd (art. 23art. 25). Projekt nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Na oficjalnym fanpage’u stowarzyszenia Nowa Polska opublikowano film, w którym znalazły się nieprawdziwe informacje na temat projektu zmiany ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, regulującego m.in. zasady przyjęcia do szpitala psychiatrycznego.

Zrzut ekranu z Facebooka. Na zdjęciu widać kobietę w okularach na włosach.

Źródło: www.facebook.com

nagraniu słyszymy, że obecnie umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym nie jest możliwe bez wyrażenia zgody przez pacjenta: nie mogą […] [Cię – przyp. Demagog] wsadzić […] do takiego szpitala psychiatrycznego bez Twojej zgody” (czas nagrania 0:22). Ta zasada rzekomo zmieni się wraz z wprowadzeniem nowego prawa, które umożliwi umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta: te osoby można do szpitala przekazać, nawet jeśli tej osobie to się nie podoba i ona nie chce” (czas nagrania 00:37).

W materiale wideo poinformowano, że w proteście przeciwko tej zmianie zareagował Rzecznik Praw Obywatelskich (czas nagrania 1:07). nagraniu pada także sugestia, że decyzja o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta jest arbitralna i nie podlega żadnej kontroli: brak jest kontroli nad tym, jak dany lekarz wydaje opinię; nikt tego nie kontroluje” (czas nagrania 1:33). Tym samym – jak prognozuje autorka filmu – taka decyzja może zostać wykorzystana jako forma politycznej represji (czas nagrania 2:17).

Post z materiałem wideo cieszy się sporym zainteresowaniem internautów – w dwa dni uzyskał ponad 1,5 tys. dodatkowych udostępnień. Opisywany film jest także obecny poza Facebookiem, m.in. można obejrzeć go w serwisie CDA.pl. 

Z komentarzy opublikowanych pod nagraniem na Facebooku można wnioskować, że część internautów uznała informacje przedstawione w filmie za wiarygodne. Taka praktyka jest niebezpieczna a tym bardziej w tych chorych czasach. Będą z nas wolnych ludzi robili wariatów na siłę” – czytamy w jednym z komentarzy opublikowanych pod postem.

Nowe prawo umożliwi umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta? Można to zrobić już dziś

Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie zdrowia psychicznego pochodzi z 1994 roku, a projekt autorstwa resortu zdrowia, o którym słyszymy w nagraniu, został opublikowany 16 grudnia 2022 roku i obecnie jest na etapie konsultacji publicznych.

Według obowiązującego prawa możliwe jest skierowanie chorego do takiego szpitala psychiatrycznego bez Twojej zgody” (czas nagrania 0:22). Pozwala na to art. 23 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

Zrzut ekranu fragment z serwisu Isap.sejm.gov.pl.

Źródło: Isap.sejm.gov.pl

 W krytykowanej w nagraniu nowelizacji ustawy ten artykuł ma niemal to samo brzmienie (osobę chorą psychicznie” zamieniono na osobę z zaburzeniami psychicznymi”, o czym w dalszej części tekstu).

Zrzut ekranu z serwisu legislacja.gov.pl

Źródło: legislacja.gov.pl

Nie jest zatem prawdą, że projekt nowych przepisów – w przeciwieństwie do obowiązującego obecnie prawa – umożliwia umieszczenie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody. Jest to możliwe także dziś.

Arbitralna decyzja lekarza? Nie, kontroluje ją sąd

Nie jest też prawdą – o czym słyszymy w materiale wideo (czas nagrania 1:33) – że decyzja o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody pacjenta ma być arbitralna i nie podlegać żadnej kontroli.

Obecne przepisy regulują, że w przypadku przyjęcia do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta lekarz wyznaczony do tej czynności powinien zasięgnąć „w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa” (art. 23 ust. 2). Lekarz jest „obowiązany wyjaśnić choremu przyczyny przyjęcia do szpitala bez zgody i poinformować go o jego prawach” (art. 23 ust. 3). 

Przyjęcie takiej osoby wymaga w ciągu 48 godzin zatwierdzenia przez ordynatora (art. 23 ust. 4). Dodatkowo o sprawie w ciągu 72 godzin jest powiadamiany sąd opiekuńczy (art. 23 ust. 4), który rozpatruje sprawę (art. 25). 

Projekt ustawy nie wprowadza zmian w tym zakresie. Zatem nie jest prawdą, że decyzja lekarza o umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym wbrew jej woli jest arbitralna i pozostaje poza kontrolą.

Kto i dlaczego krytykuje nowelizację ustawy o zdrowiu psychicznym?

Nie jest także prawdą, że Rzecznik Praw Obywatelskich zaprotestował przeciwko tej zmianie [umożliwieniu umiejscowienia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym wbrew jego woli – Demagog]” (czas nagrania 1:07). Rzeczywiście Biuro RPO wyraziło zaniepokojenie projektem nowego prawa ze względu na rozszerzenie kręgu osób, które mogą podlegać umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody”.

oświadczeniu RPO czytamy:

„Obecnie są to osoby »chore psychicznie«. W projekcie proponuje się umożliwienie przymusowego umieszczania w szpitalu psychiatrycznym wszystkich osób »z zaburzeniami psychicznymi«, zarówno osób »z zaburzeniami psychotycznymi« (obecne osoby »chore psychicznie«), jak i osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy w inny sposób zakłóconymi czynnościami psychicznymi, czyli na przykład osób z zaburzeniami lękowymi, z zaburzeniami osobowości czy stresowo-pourazowymi. 

Tak skonstruowana definicja obejmuje osoby, z których część może nie wymagać pilnej interwencji lekarskiej. Uzasadnienie projektu ustawy milczy na temat powodów takiego – trudnego do wyjaśnienia – rozwiązania”.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 11.01.2023

Proponowane zmiany są krytykowane przez niektórych ekspertów, w tym m.in. przez byłego ministra zdrowia dr. Marka Balickiego, który w przeszłości pełnił funkcję kierownika biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i jest współautorem obecnej ustawy o zdrowiu psychicznym. Dr Balicki zwraca uwagę, że: zgodnie z proponowanymi przepisami można sobie wyobrazić, że człowiek pijany, który wiadomo, że zachowuje się różnie, czasami agresywnie, będzie trafiał zamiast na izbę wytrzeźwień do szpitala psychiatrycznego”. 

Już dziś można hospitalizować osobę w upojeniu alkoholowym

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki, który pracował nad nowelizacją ustawy, w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekonuje, że nowa regulacja jest konsekwencją zmiany terminologii. We współczesnej psychiatrii nie używa się po prostu pojęcia »choroba psychiczna«. To archaiczny i stygmatyzujący zwrot, który zastąpiono terminem zaburzenia psychotyczne” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki.

Ekspert twierdzi, że

Praktyka kliniczna wskazuje, że nie da się wyodrębnić jednolitych jednostek chorobowych, w których występują zaburzenia psychotyczne od tych, w których wcale nie występują. Przemijające objawy psychotyczne mogą pojawiać się w większości zaburzeń psychicznych. Współcześnie takie rozróżnienie nie ma żadnego uzasadnienia medycznego i merytorycznego, dlatego w nowelizacji rezygnujemy z terminu choroba psychiczna”.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki dla PAP

Celem zmian w prawie – według konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii – nie jest poszerzenie katalogu zaburzeń psychicznych, które mogą uprawniać do hospitalizacji bez zgody, ale pozbycie się nazewnictwa, które wprowadza niepotrzebny zamęt”. 

Prof. Piotr Gałecki zauważa, że obecne przepisy również pozwalają hospitalizować osobę w upojeniu alkoholowym, jeśli zachowuje się niebezpiecznie i tak się dzieje”.

Podsumowanie

Propozycja nowych regulacji w sprawie zasad przyjmowania do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta budzi kontrowersje (RPOniektórych ekspertów) ze względu na rozszerzenie kręgu osób, które mogą podlegać takiej czynności. Pomimo tego informacje przedstawione w nagraniu nie są prawdziwe. Wbrew twierdzeniu z materiału wideo obecnie też jest możliwe przyjęcie do szpitala pacjenta bez jego zgody. Nie jest także prawdziwa informacja, że lekarz podejmujący taką decyzję nie podlega żadnej kontroli. Dlatego też film opublikowany na fanpage’u stowarzyszenia Nowa Polska uznajemy za manipulację, w której nie przedstawiono pełnego kontekstu sprawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram