Strona główna Fake News Polska jest w trakcie rozbioru? Teorie spiskowe Teresy Garland

Polska jest w trakcie rozbioru? Teorie spiskowe Teresy Garland

Screenshot filmiku zamieszczonego na Facebooku, który przedstawia Teresę Garland

Źródło: Facebook / Modyfikacje: Demagog

Polska jest w trakcie rozbioru? Teorie spiskowe Teresy Garland

Samozwańcza prezydent rozpowszechnia nieprawdziwe informacje.

FAKE NEWS W PIGUŁCE

W internecie natknąć się można na wiele wpisów publikowanych przez samozwańczych prezydentów Polski. Jedną z takich osób jest Teresa Garland, określająca siebie jako „Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej”, której postać przybliżyliśmy w innej naszej analizie

22 lipca 2023 roku na swoim facebookowym profilu opublikowała ona film, w którym wygłosiła obwieszczenie „o bankructwie i rozbiorze Polski”. Na nagraniu Teresa Garland informuje, że Polska została doprowadzona do bankructwa (czas nagrania 2:26) i w związku z tym zostanie przeprowadzony rozbiór naszego kraju pomiędzy „Niemców, czyli UE, Żydów oraz amerykańskie korporacje” (czas nagrania 2:32). 

Według niej dowodzić temu ma m.in. przesunięcie wojsk polskich na wschodnią granicę (czas nagrania 3:20), podczas gdy „wojsko niemieckie […] przygotowuje się wejścia do Polski i przejęcia naszych terenów od strony zachodniej” (czas nagrania 3:32). Co więcej, samozwańcza prezydent informuje, że zwiększenie liczby żołnierzy na wschodniej granicy Polski ma na celu przestraszenie mieszkającej tam ludności, aby opuścili swoje domy (czas nagrania 6:19), a następnie „państwo je przejmie bez odszkodowania i odda je korporacjom – żeby te bezoporowo mogły tam kopać złoża naturalne” (czas nagrania 6:28). Według Garland kontrolę nad Polską po rozbiorach przejmie światowy rząd (czas nagrania 7:06). 

To nie pierwszy raz, kiedy na łamach Demagoga analizujemy wypowiedzi samozwańczej prezydent Polski. Poprzednio twierdziła ona m.in. że uchodźcy z krajów arabskich zniszczą Polskę, dentyści wstawiają nam czipy do zębów, aby kontrolować umysły, a zmuszanie do opłacania składek ZUS to „zbrodnia przeciwko ludzkości”. 

Zrzut ekranu z posta na Facebooku. Na nagraniu Teresa Garland wygłasza przemówienie. W opisie zamieszczona została jego transkrypcja. 

Źródło: www.facebook.pl

Na post w krótkim czasie zareagowało ponad tysiąc użytkowników, a nagranie udostępniono prawie 1,5 tys. razy. Wśród prawie 40 komentarzy odnajdujemy głosy osób, które zgadzają się z teoriami samozwańczej prezydent. „Witam wszystko jest PRAWDĄ czemu naród nic nie robi czemu nie ma sprzeciwu czemu Polska z całym,swoim bogactwem naturalnym staje się łupem obcego kapitału na własną prośbę a z siebie i swoich dzieci stając się niewolnikami obcego terroru co za ogłupiały naród polski” – czytamy pod postem. W innym miejscu napisano: „Nielegalny prezydent Duda.Nie wazny podpis w ustawach i umowach zagranicznych.!!!!! Tylko z 2 RP odzyskamy wolna suwerenna POLSKE.3 RP nie jest suwerenna a sprzedana w ameryce”. 

Polska została doprowadzona do bankructwa? 

Swoją wypowiedź Teresa Garland rozpoczyna od nakreślenia tematu przemówienia. Informuje, że „rządy PIS-u doprowadziły Polskę do bankructwa i upadłości” (czas nagrania 2:26) i w związku z tym niedługo zostanie przeprowadzony kolejny rozbiór kraju: „na naszych oczach przeprowadzają terytorialny rozbiór Polski pomiędzy: Niemców, czyli UE, Żydów oraz amerykańskie korporacje” (czas nagrania 2:32). 

Samozwańcza prezydent Polski argument o bankructwie Polski popiera dokumentem Najwyższej Izby Kontroli (NIK) z 7 czerwca 2023 roku „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2022 roku” oraz wypowiedzią prezesa NIK Mariana Banasia, wygłoszoną podczas posiedzenia plenarnego Sejmu 13 lipca 2023 roku. Teresa Garland podkreśla, że wspomniana analiza informuje o „katastrofalnym stanie finansów państwa polskiego”. Nie jest to prawda.

Zarówno w analizie, jak i w treści wystąpienia prezesa NIK nie padają informacje o bankructwie bądź upadłości Polski. Nie wspomina się również o „katastrofalnym” stanie budżetu. NIK w raporcie wyszczególnia wiele nieprawidłowości w wykonaniu budżetu państwa w 2022 roku, lecz ogólna ocena pozostaje odmienna, niż twierdzi Garland.

„O ile Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia wyłączenie istotnej części dochodów i wydatków z budżetu państwa oraz istotnej części zobowiązań z państwowego długu publicznego, to należy podkreślić, że w ocenie Izby budżet państwa wykonany został zgodnie z ustawą budżetową. Podobnie jak w poprzednich latach oceny negatywne sformułowane po kontroli wykonania budżetu państwa dotyczyły stosunkowo małej liczby kontrolowanych jednostek i nie wpływały na ogólną ocenę wykonania ustawy budżetowej”. 

Zostanie przeprowadzony kolejny rozbiór Polski? To teoria spiskowa

Kolejną tezą wysnutą przez Teresę Garland jest twierdzenie, że obecnie dochodzi do kolejnego rozbioru Polski pomiędzy „Niemców, czyli UE, Żydów oraz amerykańskie korporacje” (czas nagrania 2:32). W dalszych minutach nagrania precyzuje ona, w jaki sposób ma do tego dojść: „Wojsko Polskie z wojskami sojuszniczymi, z powodu rzekomego tzw. zagrożenia ze strony Rosji, przemieszcza się ze ściany zachodniej na wschód, zaś wojsko niemieckie jak już zapowiedziano, przygotowuje się wejścia do Polski i przejęcia naszych terenów od strony zachodniej. Potem wyznaczą granice pomiędzy: terytorium Polski, które weszło do federacyjnego niemieckiego superpaństwa europejskiego a terytorium Polski, na którym powstanie nowe żydowskie państwo Ukropolin, z wykrojeniem stref dla amerykańskich korporacji” (czas nagrania 3:20). 

Nie ma żadnych wiarygodnych dowodów mogących potwierdzić tezy samozwańczej prezydent o rozbiorach Polski. Twierdzenia Garland o planach utworzenia żydowskiego państwa na terytorium naszego kraju przypominają antysemicką teorię spiskową o „Niebiańskiej Jerozolimie”, której zasadność wielokrotnie obalaliśmy na łamach Demagoga. 

Dlaczego polskie wojsko przeniesiono z zachodnich granic na wschodnie? 

Przeniesienie polskich wojsk z zachodu na wschód Polski pod granicę z Białorusią nie służy przeprowadzeniu rozbiorów czy zrobieniu miejsca dla wojsk niemieckich. Należy podkreślić, że obecne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wschodzie naszego kraju wcale nie są nowe – polskie wojska są stale obecne na granicy z Białorusią od 2021 roku

Działania mające na celu wzmocnienie polsko-białoruskiej granicy, w związku z obecnością Grupy Wagnera na Białorusi, rozpoczęto w czerwcu 2023 roku

W swojej wypowiedzi Teresa Garland prawdopodobnie odwoływała się do informacji z 21 lipca 2023 roku przekazanych przez Polską Agencję Prasową (PAP). Na stronie PAP czytamy, że „na poligonie w pobliżu Brześcia przy granicy z Polską armia białoruska szkoli się wspólnie z Grupą Wagnera”. Zgodnie z oficjalnymi informacjami ćwiczenia te miały trwać tydzień. Dlatego też ze względu na zagrożenie możliwymi prowokacjami ze strony Białorusi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował o „przemieszczeniu naszych formacji wojskowych z zachodu na wschód Polski”. Celem tych działań miało być przeprowadzenie ćwiczeń oraz zapobieganie potencjalnym prowokacjom

Niemcy gotowi są wkroczyć do Polski? Nie ma takich informacji

Nieprawdziwe jest również twierdzenie, że przy zachodniej granicy Polski zbierają się wojska niemieckie, gotowe wkroczyć na terytorium naszego państwa, aby przejąć nad nim kontrolę. 

Brak jest jakichkolwiek doniesień medialnych o rzekomym zagrożeniu ze strony Niemiec. Na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej również nie ma żadnych komunikatów mogących potwierdzić informacje podawane przez Teresę Garland

Planuje się wysiedlenie ludności ze wschodu Polski, aby korporacje mogły „kopać” złoża naturalne?

filmie samozwańcza prezydent wielokrotnie powtarza, że obecna sytuacja w Polsce służy wysiedleniu Polaków ze wschodnich granic i przekazaniu ich majątków amerykańskim korporacjom: „Celem tej wojskowej operacji przemieszczania wojsk na ścianę wschodnią Polski, jest wystraszenie mieszkającej tam polskiej ludności i spowodowanie, by ludzie ze wschodniej ściany Polski uciekli” (czas nagrania 13:49).

W innej części materiału Garland tłumaczy, w jaki sposób ma do tego dojść: „Pod pozorem zagrożenia na ścianie wschodniej Polski chcą wygnać stamtąd ludzi, którzy jeśli wyjadą i zostawią swoje dobytki, to państwo je przejmie bez odszkodowania i odda je korporacjom – żeby te bezoporowo mogły tam kopać złoża naturalne. Ustawę o bezodszkodowawczym przejęciu majątków Polaków oraz ziemi sejm już przegłosował, ustawa trafiła do senatu, senat ją odrzucił, aktualnie (22 VII 2023 r.) jest przegłosowywana w sejmie, a naczelny grabarz Polski – nielegalny Prezydent RP Andrzej Duda – na pewno ją podpisze – unicestwiając Polskę na zawsze” (czas nagrania 6:19).

Jak już wspominaliśmy, celem przemieszczania wojsk na polsko-białoruską granicę nie służy przestraszeniu mieszkańców okolicznych terenów, aby ci opuścili swoje domy, lecz zapewnieniu bezpieczeństwa państwa

Czym jest ustawa, o której mówi Teresa Garland?

Chociaż Teresa Garland nie wskazuje nazwy rzekomej ustawy, która ma pozwalać na przejmowanie majątków Polaków, jej narracja łudząco przypomina teorie innego samozwańczego prezydenta – Jana Zbigniewa Potockiego. Pod koniec maja 2023 roku Potocki opublikował film, w którym mówił o rzekomych zmianach w konstytucji, które umożliwią konfiskatę nieruchomości Polaków.

Mowa o projekcie zmian Konstytucji RP, który w momencie powstania tej analizy nie został jeszcze przyjęty. Projekt powstał w kwietniu 2022 roku – po ataku Rosji na Ukrainę – i  zakłada dodanie po rozdziale XI Konstytucji RP rozdziału XIa, który zawierałby artykuł o treści:

„Art. 234a. 1. W razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa”.

Projekt przewiduje więc możliwość przejęcia przez Skarb Państwa majątku podmiotów z konkretnych kategorii tylko w przypadku napaści zbrojnej na Polskę lub w razie ataku na inne państwo, który powoduje „bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego” naszego kraju. Przejęcie mogłoby nastąpić wyłącznie wtedy, gdy „można domniemywać”, że majątek ten jest lub może być wykorzystany, by wspierać tę napaść. Nie ma zatem mowy o przejmowaniu majątków opuszczonych przez Polaków, a tym bardziej o przekazywaniu ich amerykańskim korporacjom.

Korporacyjny rząd światowy przejmie Polskę? To popularna teoria spiskowa

W omawianym nagraniu pojawia się również informacja o tym, kto przejmie kontrolę nad terytorium Polski po jej rozbiorze. Według Teresy Garland będzie to światowy rząd: „Unia Europejska już przygotowuje specjalną Finansową Komisję Kontrolną na Polskę. To znaczy, że będą chcieli doprowadzić do naszej upadłości, a Zarząd Komisaryczny nad Polską przejmie korporacyjny rząd światowy poprzez Komisję Europejską, czyli grupę prywatnych – niewybieralnych przez nikogo osób, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, WHO i inne” (czas nagrania 7:06)

Twierdzenie, że światowy rząd korporacyjny zamierza przejąć kontrolę nad naszym państwem, wpisuje się w popularną teorię spiskową o Nowym Porządku Świata (NWO). Według zwolenników teorii globalne elity planować mają przejęcie kontroli nad światem. Jednak jak większość tego typu domysłów, NWO podejmuje nieudolną próbę wyjaśnienia skomplikowanych, wielowymiarowych zjawisk i wydarzeń na świecie w uproszczony sposób, co doprowadza do błędnych wniosków. Zasadność tej narracji wielokrotnie obalaliśmy już na łamach Demagoga. 

To nie pierwszy raz, kiedy Teresa Garland głosi teorię spiskową o NWO. Poprzednio przekonywała m.in. o tym, że w celu realizacji nowego porządku działać mają dentyści, którzy wstawiają pacjentom czipy do zębów, aby można było ich kontrolować.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać