Strona główna Obietnice wyborcze [Konkret 54.] Zakaz finansowania kościelnych biznesów z pieniędzy publicznych

[Konkret 54.] Zakaz finansowania kościelnych biznesów z pieniędzy publicznych

[Konkret 54.] Zakaz finansowania kościelnych biznesów z pieniędzy publicznych

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyłączeniem działalności służącej celom humanitarnym, charytatywno-opiekuńczym, naukowym i oświatowo-wychowawczym. Tacy biznesmeni jak Tadeusz Rydzyk powinni sobie radzić bez pieniędzy pochodzących z podatków obywateli.

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

100 konkretów

Niezrealizowana

Obietnicę uznajemy za niezrealizowaną, jeżeli wraz z upłynięciem określonej cezury czasowej nie zostały podjęte żadne działania podmiotu w kierunku jej realizacji. Ta kategoria oceny służy weryfikacji obietnic zarówno w trakcie kadencji (jeśli dana obietnica miała dokładnie określony horyzont czasowy realizacji, np. uchwalenie ustawy w ciągu pierwszych stu dni rządu), jak i po jej zakończeniu (w przypadku obietnic, które nie miały wyraźnie zadeklarowanego terminu realizacji).

Sprawdź metodologię

Międzyresortowy zespół pracuje nad tą sprawą

W lutym 2024 roku doszło do pierwszego spotkania powołanego w styczniu międzyresortowego zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Zespół ten zajmuje się m.in. kwestią finansowania kościołów z funduszy publicznych.

Głównym celem tej inicjatywy jest wypracowanie koncepcji reformy funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zasad finansowania m.in. składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego duchownych.

Wedle zapowiedzi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza pierwszy raport z prac zespołu poznamy pod koniec marca.

Żadne zmiany nie weszły w życie

Wspomniany zespół zajmuje się przede wszystkim Funduszem Kościelnym, którego dotyczy konkret 16. Kwestia finansowania działalności gospodarczej diecezji to oddzielna sprawa, która nie została wymieniona jako priorytet zespołu.

Oprócz tego nie podjęto żadnych działań na rzecz wprowadzenia systemowego zakazu finansowania kościołów z pieniędzy publicznych. Na tej podstawie oceniamy obietnicę jako niezrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!