Strona główna Obietnice wyborcze Utworzenie funduszu modernizacji szkół – Obietnice PiS

Utworzenie funduszu modernizacji szkół – Obietnice PiS

Utworzenie funduszu modernizacji szkół – Obietnice PiS

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Powołamy również fundusz modernizacji szkół, tak by stały się one miejscem, w którym można nie tylko uczyć się, ale i aktywnie spędzać czas. (…) Dlatego wyposażymy nasze szkoły w możliwości i narzędzia, które udoskonalą proces nauczania w erze cyfrowej. Dzięki codziennej pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii uczniowie będą mogli nabyć praktyczne umiejętności potrzebne w rzeczywistości, która dopiero nadchodzi. (…) Program o wartości 2 mld zł będzie składał się ze środków krajowych i funduszy unijnych.

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku

Częściowo zrealizowana

Obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną, kiedy deklarowane rozwiązania urzeczywistnione zostały tylko w sposób częściowy, tzn. zostały podjęte pewne kroki w celu ich realizacji. Na podstawie analizy źródeł można stwierdzić, że ostatecznie przyjęte rozstrzygnięcia wpisują się w założenia pierwotnie złożonej obietnicy, nie realizując jej jednak w sposób całościowy. 

Sprawdź metodologię

Stan realizacji obietnicy aktualny na dzień 28 września 2023 roku.

PiS zapowiada nowy fundusz wspierający oświatę

„I tworzymy kolejny fundusz, Fundusz Inwestycji w Szkołę, w placówki oświatowe. Też fundusz na początek dwumiliardowy i uzupełniany w razie potrzeb. Szkoła musi być nowoczesna” – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji programowej PiS w Lublinie w 2019 roku.

W programie wyborczym PiS obiecał stworzenie funduszu funkcjonującego pod inną nazwą. Fundusz modernizacji szkół – również o budżecie 2 mld zł – miał przysłużyć się podniesieniu poziomu innowacyjności w polskich szkołach

Planowano, aby środki były kierowane na nowoczesne technologie, których wykorzystanie pozwoliłoby uczniom zdobywać praktyczne umiejętności.

Fundusz modernizacji szkół nie powstał

Pomimo zapowiedzi – po zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych – fundusz nie powstał w ciągu dwóch pierwszych lat rządów i zniknął z politycznej agendy. Rząd uruchomił inne fundusze, łącznie o większym budżecie. Środki z nich trafiały jednak na odmienne cele, niezwiązane z nowymi technologiami.

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) w odpowiedzi na pytanie o fundusz modernizacji szkół wskazało m.in., że finanse płynęły na modernizację infrastruktury szkół. Jedną z takich inicjatyw w latach 2021–2022 był Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego funduszu przewidziano w sumie 5,5 mld zł na wsparcie szkół.

Jak informowało MEiN, środki przeznaczono na budowę przedszkoli, boisk, sal sportowych, rozbudowę i modernizację szkół oraz rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami.

Samorządy mogły liczyć także na wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wydzielonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymały ponad 1,3 mld zł na inwestycje z zakresu oświaty. Z dostępnych informacji wynika, że środki służyły przebudowie lub rozbudowie budynków oraz ich termomodernizacji.

Zamiast funduszu modernizacji szkół są Laboratoria Przyszłości

W obrębie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wygospodarowano również środki na program Laboratoria Przyszłości. Jego celem jest wsparcie nowoczesnej edukacji, aby umożliwić uczniom zdobycie praktycznych umiejętności.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne otrzymują środki na zakup wyposażenia technicznego. Chodzi o drukarki 3D z akcesoriami, o sprzęt do nagrań do nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie) czy o stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Program ma pomóc w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych, technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii uczniowie mają rozwijać umiejętności pracy zespołowej oraz z zakresu organizacji pracy.

Ponad 1 mld zł trafiło do szkół

15 tys. szkół samorządowych wzięło udział w pierwszej edycji programu Laboratoria Przyszłości. Zatem w edycji, która ruszyła w drugiej połowie 2021 roku, uczestniczyło 99 proc. placówek. Według zapewnień ministerstwa uczniowie tych szkół mogą się już cieszyć z nowowczesnego sprzętu.

Jeszcze chwilę na niego poczekają uczniowie 2 tys. szkół niesamorządowych, które dołączyły do programu rok później. Sprzęt ma trafić do tych placówek do września 2023 roku.

Łącznie w ramach programu przeznaczono na sprzęt dla szkół ponad 1 mld zł. Kwota wsparcia (od 30 do 70 tys. zł) zależy od liczby uczniów w szkole. Czy program został rzetelnie przygotowany oraz prawidłowo i efektywnie zrealizowany? Na to pytanie odpowie Najwyższa Izba Kontroli, która ma dokonać ustaleń w II i III kwartale 2023 roku.

Obietnica zrealizowana częściowo

Zamiast funduszu modernizacji szkół rząd zdecydował o utworzeniu programu Laboratoria Przyszłości. Środki w ramach inicjatywy są przeznaczane na nowoczesny sprzęt dla uczniów, co wpisuje się w założenia obietnicy. Do pory na program przeznaczono 1 mld zł, a nie 2 mld zł, jak zapowiadano. Ponadto ten program nie obejmuje szkół ponadpodstawowych 

Na tej podstawie obietnicę uznajemy za częściowo zrealizowaną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!