Strona główna Obietnice wyborcze Zadaszenie wszystkich Orlików i Syrenek oraz toru łyżwiarskiego na Stegnach

Zadaszenie wszystkich Orlików i Syrenek oraz toru łyżwiarskiego na Stegnach

Zadaszenie wszystkich Orlików i Syrenek oraz toru łyżwiarskiego na Stegnach

Rafał Trzaskowski

Prezydent Warszawy
Platforma Obywatelska

Natomiast mam pomysł, jak poradzić sobie z tym problemem w sposób systematyczny. Miasto przejmie odpowiedzialność za wszystkie 12 Orlików, które są w Warszawie. Więcej, nie tylko chcemy inwestować w tego typu obiekty, ale chcemy je unowocześniać, zapewnić im zadaszenie w formule balonu, żeby tego typu obiekty mogły być wykorzystywane przez cały rok.

Konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego, 3.07.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa Rafała Trzaskowskiego, 3.07.2018

W trakcie realizacji

Ocena „w trakcie realizacji” zostaje przydzielona obietnicy, której realizacja trwa, ale nie została jeszcze ostatecznie zamknięta w momencie publikacji analizy. Zostały np. podjęte działania zmierzające do uchwalenia danej ustawy (ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego) lub też zmiany wprowadzone w już uchwalonej ustawie nie weszły jeszcze w życie. 

Sprawdź metodologię

Jedną z obietnic Rafała Trzaskowskiego dotyczących sportu było również zadaszenie wszystkich Orlików i Syrenek w Warszawie oraz toru łyżwiarskiego na Stegnach.

Orliki

Z informacji, które uzyskaliśmy od Urzędu m. st. Warszawy, wynika, że w pierwszej kolejności planowane jest zadaszenie boisk Orlik. Na 12 tego typu obiektów zadaszonych zostało dotychczas pięć, w tym trzy w 2019 roku zostały przykryte halami pneumatycznymi. Chodzi o boiska przy:

  • Kowalczyka/Krzyżówki w Dzielnicy Białołęka,
  • Kazimierzowskiej 60 w Dzielnicy Mokotów,
  • Sosnkowskiego 3 w dzielnicy Ursus.

Kolejne dwa Orliki, których zadaszenie jest planowane, mieszczą się przy ul. Szanajcy 5 w dzielnicy Praga-Północ i przy ul. Sytej 123 w dzielnicy Wilanów. Ponadto, na jesień 2021 roku planowane jest także zadaszenie boiska przy ul. Worobczuka w dzielnicy Wilanów. Dodatkowo na boiskach tych wymieniona zostanie nawierzchnia. Środki na wykonanie zadaszenia wspomnianych obiektów zostały zabezpieczone w budżecie Warszawy.

Dwa boiska przy ul. Tarnowieckiej 4 oraz przy Bażantarni 3 nie będą zadaszone z uwagi na ograniczenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przykrycie boiska przy ul. Chełmskiej 23 będzie możliwe pod pewnymi warunkami. W kolejnych latach zadaszony ma zostać również Orlik przy ul. Targowej 86 w dzielnicy Praga-Północ. Aktualnie środki na ten cel nie zostały jednak zabezpieczone w budżecie miasta.

Tor łyżwiarski na Stegnach

W celu zweryfikowania, jakie działania zostały podjęte w tej sprawie, skontaktowaliśmy się z Urzędem m. st. Warszawy. Z przekazanych nam informacji wynika, że ratusz przystąpił do przygotowania, a następnie realizacji poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego. Miasto opracowało m.in. pełną dokumentację projektową modernizacji Toru Łyżwiarskiego Stegny, uzyskało ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zobowiązało się sfinansować inwestycję kwotą 100 mln zł i ponosić koszty utrzymania obiektu po jego wybudowaniu.

Począwszy od 2015 roku, kierowane do władz Warszawy oświadczenia Ministra Sportu i Turystyki jednoznacznie wskazywały na wspólnotę celów oraz obopólną zgodę w zakresie przyjętej formuły realizacji współfinansowania inwestycji. W marcu 2016 roku do nowego ministra sportu i turystyki skierowany został wniosek, a w zasadzie jego aktualizacja, o zakwalifikowanie zadania do planu rocznego resortu. W maju 2016 roku ministerstwo poinformowało, że zadanie nadal pozostaje ujęte w planie wieloletnim.

Ostatecznie Urząd Miasta nie otrzymał jednak deklarowanego dofinansowania na poziomie 50-60 mln zł. Doprowadziło to do tego, że stolica będzie zmuszona uzyskać nowe pozwolenie na budowę, co w konsekwencji wiązać się będzie z koniecznością przebrnięcia przez żmudny i długotrwały proces poprzedzający wydanie takiego dokumentu. Niewykluczona jest również zmiana zakresu rzeczowego zadania. Z uwagi na zły stan techniczny ośrodka Stegny, jego wartość historyczną, unikatowy charakter obiektu oraz niepodważalne korzyści społeczne ratusz pozostaje na stanowisku, że modernizacja toru łyżwiarskiego powinna zostać przeprowadzona we współpracy z ministerstwem odpowiedzialnym za sport – niezależnie od dotychczasowych decyzji i poczynionych nakładów, m.in. w zakresie budowy torów w Tomaszowie Mazowieckim.

Obietnica zadaszenia wszystkich Orlików i Syrenek oraz toru łyżwiarskiego na Stegnach znajduje się w trakcie realizacji.

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!