Czas czytania: około min.

Andrzej Rzońca o budżetach Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta oraz Premiera

26.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Budżety Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów wyniosły 962,5 mld zł według ustawy budżetowej na rok 2017 oraz 1,2 mld zł według ustawy budżetowej na rok 2018.

Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. przewidywała 962,522 mln zł na wymienione w wypowiedzi podmioty. Według sprawozdania z wykonania budżetu w 2017 r. kwota ta wyniosła 986,926 mln zł, a jej podział kształtował się następująco:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 203,594 mln zł

Kancelaria Prezydenta RP – 167,048 mln zł

Kancelaria Sejmu – 447,020 mln zł

Kancelaria Senatu – 169,264 mln zł

Pierwszym rokiem, w którym budżety wymienionych podmiotów przekroczyły miliard złotych, był rok 2018. W ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. zapisano następujące kwoty:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 206,13 mln zł

Kancelaria Prezydenta RP – 200,382 mln zł

Kancelaria Sejmu – 577,832 mln zł

Kancelaria Senatu – 208,593 mln zł

Łącznie daje to 1 192,937 mln zł. Oznacza to wzrost na poziomie 24% w stosunku do roku 2017 biorąc pod uwagę ustawy budżetowe.

W swojej wypowiedzi Andrzeja Rzońca mówi o ubiegłym roku, z czego wynika, że ma on na myśli wydatki czterech kancelarii poniesione w 2017 r. W takim ujęciu wypowiedź nie jest prawdziwa, gdyż budżety Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów przekroczyły miliard złotych dopiero w roku obecnym. Warto też zauważyć, iż w 2017 r. nie została uchwalona żadna ustawa budżetowa, gdyż ustawę na rok 2017 uchwalono w roku 2016, natomiast ustawę na rok 2018 uchwalono w roku 2018. Jednak biorąc pod uwagę szerszy kontekst wypowiedzi, w której przywołana zostaje 100. rocznica odzyskania niepodległości, można uznać, iż Andrzej Rzońca mógł mieć na myśli budżet na rok 2018. W związku z powyższymi danymi, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub