Czas czytania: około min.

Blokowe głosowanie poprawek

20.07.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Podczas procedowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013 poseł Ruchu Palikota Sławomir Kopyciński złożył 5899 poprawek, każda z nich zmniejszała wydatki w części  43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na Fundusz Kościelny i zwiększała w części  83 – Rezerwy celowe na utworzenie nowej pozycji pt. „Finansowanie zabiegów in-vitro”. Poprawki różniły się od siebie kwotą przeniesioną z Funduszu Kościelnego, każda o kilka tysięcy złotych.

Posłanka PO Izabela Katarzyna Mrzygłocka zgłosiła jednak poprawkę, która czyniła bezcelowym głosowanie poprawek posła Kopycińskiego. Zakładała ona utworzenie rezerwy celowej w innej części budżetu o nazwie “Fundusz Kościelny” i przeniesienie tam kwoty przeznaczonej na Fundusz Kościelny w części 43 budżetu. Przez to, jak stwierdziła komisja, poprawki posła RP stały się bezprzedmiotowe, bo nie istniał już punkt budżetu, do którego zostały zgłoszone.

Komisja zarekomendowała przyjęcie poprawki poseł Mrzygłockiej i odrzucenie poprawek posła Kopycińskiego. Na posiedzeniu plenarnym została przyjęta poprawka nr 31 tworząca rezerwę celową “Fundusz Kościelny” i nie głosowano już poprawek nr 32 przenoszących kwotę do funduszu celowego “Finansowanie zabiegów in-vitro”.

Marszałkiem Sejmu podczas głosowania tej ustawy w VII kadencji Sejmu była Ewa Kopacz. Grzegorz Schetyna był marszałkiem w poprzedniej VI kadencji Sejmu.

W związku z tym, że Stanisław Piotrowicz odnosi się do sytuacji blokowego głosowania dużej ilości poprawek i przywołuje sytuację sprzed lat, w której tak samo na forum plenarnym miało odbyć się głosowanie, a przez to wprowadza w błąd poprzez porównywanie sytuacji od siebie odmiennych, wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Dwa ostatnie zdania cytowanej wypowiedzi zostały przytoczone, aby przybliżyć kontekst wypowiedzi.

 

 

 

Share The Facts
Stanisław Piotrowicz
przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 

W poprzedniej kadencji Sejmu, wtedy kiedy był jeszcze Ruch Palikota, chcieli również zablokować prace parlamentu i zgłosili na forum plenarnym kilka tysięcy poprawek i pan Grzegorz Schetyna, ówczesny marszałek Sejmu, załatwił to wszystko jednym głosowaniem.

 

 

 

Link oEmbed


  

1

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.