Strona główna Wypowiedzi CBOS: Coraz mniej uczniów uczestniczy w lekcjach religii

CBOS: Coraz mniej uczniów uczestniczy w lekcjach religii

CBOS: Coraz mniej uczniów uczestniczy w lekcjach religii

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Dokładnie 32 lata temu wprowadzono naukę religii. 12 lat temu udział w lekcjach religii deklarowało 93 % uczniów. Dziś 54 %.

Twitter, 03.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 03.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych CBOS w 2010 roku w lekcjach religii brało udział 93 proc. uczniów.
  • W roku 2018 ten odsetek spadł już do poziomu 70 proc., a 3 lata później, w 2021 roku, osiągnął 54 proc.
  • Wypowiedź Roberta Biedronia uznajemy zatem za prawdziwą.

Biedroń o lekcjach religii

3 sierpnia miała miejsce 32. rocznica podjęcia decyzji o powrocie religii do szkół. Jak podaje Muzeum Historii Polski, we wrześniu 1990 roku aż 95,8 proc. uczniów zadeklarowało chęć uczestniczenia w lekcjach religii katolickiej.

Robert Biedroń 3 sierpnia 2022 roku opublikował wpis, w którym wskazał, że obecnie ta tendencja się odwróciła. Europoseł poinformował, że odsetek uczniów uczęszczających na religię sięgnął 54 proc., choć jeszcze 12 lat wcześniej wynosił 93 proc.

Drastyczny spadek odsetka uczniów uczestniczących w lekcjach religii

Według komunikatu CBOS pt. „Polski pejzaż religijny – z bliższego planu” w ciągu ostatnich lat doszło do bardzo dużego spadku odsetka uczniów uczęszczających na lekcje religii.

Według danych jeszcze w 2010 roku na lekcje religii uczęszczało 93 proc. badanych. Już 8 lat później odsetek ten spadł do 70 proc., by w 2021 roku zbliżyć się do połowy i wynieść 54 proc.

Z badania wynika, że w 2018 roku 52 proc. badanych uważało, że nauczanie religii powinno odbywać się w szkołach, w ramach zajęć nieobowiązkowych. W 2021 roku odsetek ten wzrósł do 54 proc.

Wpływ środowiska na religijność młodych

Według badań uczniowie z grupy wiekowej od 17 do 19 lat częściej uczestniczą w lekcjach religii, jeżeli matka jest osobą praktykującą regularnie (71 proc.). Jeśli matka w ogóle nie praktykuje, na lekcje religii chodzi już tylko 33 proc. badanych.

Wyniki badania CBOS wskazują, że w najbliższym otoczeniu osób wierzących jest najwięcej praktykujących okazjonalnie (47 proc.). Na drugim miejscu znalazły się osoby głęboko religijne i praktykujące (42 proc.) i jedynie 4 proc. niewierzących. W otoczeniu osób niewierzących występuje odwrotna zależność: 6 proc. głęboko religijnych i praktykujących oraz 45 proc. niewierzących. 

Laicyzacja najszybciej postępuje wśród najmłodszych grup

Według raportu CBOS „Religijność młodych na tle ogółu społeczeństwa” odsetek wierzących w kategorii wiekowej od 18 do 24 lat zmalał z 93 proc. w 1992 roku do 71 proc. w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku. Odsetek niewierzących w tej grupie wiekowej według tego badania wyniósł w ubiegłym roku 28,6 proc. (wobec 6,7 proc. w roku 1992).

W kategorii wiekowej od 25 do 34 lat w analogicznym okresie odsetek wierzących spadł z 94 proc. do 82 proc., z kolei w grupie 65+ zmniejszył się z 97,3 proc. o niecałe 3 punkty procentowe do 94,6 proc.

Według najnowszej publikacji CBOS pt. „Polski pejzaż religijny – z dalekiego planu” w latach 1992–2022 odsetek osób w wieku od 18 do 24 lat praktykujących regularnie spadł z prawie 70 proc. do niecałych 22 proc

Źródło: CBOS

Od marca 1992 do czerwca 2022 roku odsetek osób dorosłych określających się jako wierzące spadł z 94 proc. do 84 proc., natomiast praktykujących regularnie (raz w tygodniu lub częściej) – z blisko 70 proc. do niemal 42 proc. Jednocześnie wzrósł odsetek niepraktykujących, z niespełna 9 proc. do 19 proc.

Więcej o postępującej laicyzacji w Polsce przeczytasz w analizie wypowiedzi Joanny Scheuring-Wielgus.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!