Czas czytania: około min.

Co Lech Kaczyński powiedział o Antonim Macierewiczu?

04.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Tomasz Siemoniak odwołuje się do relacji dziennikarza “Wprost”, Marcina Dzierżanowskiego z sierpnia 2014 r., zgodnie z którą śp. Lech Kaczyński miał wypowiedzieć podczas udzielanego wywiadu przypisywane mu słowa, prezydent zastrzegł jednak,

(…) że mówi mi to poza protokołem. W wersji autoryzowanej, która ukazała się drukiem, użył bardziej oględnych słów: <<Antoni Macierewicz czasami formułuje tezy zbyt daleko idące w stosunku do faktów, którymi dysponuje. Mówię mu to w twarz, więc mogę powtórzyć publicznie>>”.

W związku z tym, że przywoływana jest nieautoryzowana wypowiedź, a jej ujawnienie nastąpiło po śmierci rozmówcy, przez co ten nie może jej potwierdzić lub zaprzeczyć, słowa byłego szefa MON oceniamy jako nieweryfikowalne.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.