Strona główna Wypowiedzi Co przewidywał projekt Konstytucji Roberta Gwiazdowskiego w odniesieniu do urzędu RPO?

Co przewidywał projekt Konstytucji Roberta Gwiazdowskiego w odniesieniu do urzędu RPO?

Co przewidywał projekt Konstytucji Roberta Gwiazdowskiego w odniesieniu do urzędu RPO?

Włodzimierz Czarzasty

Poseł
Nowa Lewica

Pan Gwiazdowski kiedyś z jedną z konfederacji pracodawców napisał projekt konstytucji, w którym to (…) przewidział (…) likwidację urzędu rzecznika praw obywatelskich (…), gdyż „istnienie rzecznika praw obywatelskich stanowi groźbę interwencji państwa w życie obywateli”.

Fakty po Faktach, 30.12.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 30.12.2020

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • W uzasadnieniu projektu konstytucji, którego współautorem jest Robert Gwiazdowski, znajduje się zapis, zgodnie z którym urząd rzecznika praw obywatelskich jest potrzebny w takich systemach prawnych, w których przewiduje się daleko idącą interwencję organów państwowych w życie jednostki. Wspomniany projekt nie przewiduje funkcjonowania instytucji ombudsmana przy jednoczesnym założeniu, że przyjęte gwarancje konstytucyjne wykluczają „możliwość takich (państwowych – przyp. Demagog) ingerencji, co powoduje całkowitą zbędność urzędu takiego rzecznika”.
 • Włodzimierz Czarzasty dokonuje więc błędnej interpretacji treści projektu. Jego autorzy nie uważają, że instytucja RPO stanowi groźbę interwencji państwa, lecz że to groźba interwencji państwa ma uzasadniać istnienie RPO. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

Kontekst wypowiedzi

Włodzimierz Czarzasty wystąpił 30 grudnia 2020 roku jako gość programu „Fakty po Faktach”, w czasie którego wypowiedział się na temat kandydatur na nowego rzecznika praw obywatelskich. Odnosząc się do kandydatury Roberta Gwiazdowskiego, która została zgłoszona przez posłów PSL i Konfederacji, krytycznie skomentował zapis projektu Konstytucji RP jego autorstwa. Wicemarszałek Sejmu zarzucił, że projekt przewiduje likwidację urzędu ombudsmana, ponieważ „istnienie RPO miałoby stanowić groźbę interwencji państwa w życie obywateli”. 

Projekt Konstytucji RP

Inicjatywa utworzenia projektu konstytucji była związana z debatą na temat 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Sam projekt powstał pod kierownictwem Roberta Gwiazdowskiego, we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute, którego Gwiazdowski jest wiceprezesem. Pierwsza wersja była opublikowana w listopadzie 2017 roku, a ostateczna z naniesionymi poprawkami – rok później. Projekt składa się z dwóch części: 

 • właściwego projektu Konstytucji RP zawierającego 17 rozdziałów i 184 artykuły,
 • uzasadnienia dla nowej konstytucji i jej przepisów.

Brak urzędu rzecznika praw obywatelskich

Wśród przepisów zawartych w projekcie brakuje odniesień do RPO. W części poświęconej uzasadnieniu przepisów w punkcie 2.11 możemy jednak przeczytać, że:

„Projekt nie przewiduje urzędu rzecznika praw obywatelskich, ponieważ urząd taki potrzebny jest w ustrojach i systemach prawnych przewidujących bardzo daleko idącą ingerencję organów państwowych, zwłaszcza administracyjnych, w życie Obywateli. Projekt wprowadza konstytucyjne gwarancje praw, wykluczając możliwość takich ingerencji, co powoduje całkowitą zbędność urzędu takiego rzecznika”.

Autorzy projektu konstytucji nie negują więc urzędu RPO w zupełności. Zaznaczają natomiast, że jego funkcjonowanie jest potrzebne tylko w takich państwach, w których organy władzy dokonują interwencji w sferę życia obywateli. Według twórców projektu Polska nie jest tego typu państwem. Tym samym urząd RPO ma być niepotrzebny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się

dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy