Czas czytania: około min.

Czy budżet Warszawy na kulturę wynosił 300 tyś. złotych?

23.11.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z budżetem Warszawy wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2014 roku wyniosą 240 869 363  złotych.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.