Strona główna Wypowiedzi Czy grunty rolne w Krakowie zajmują prawie połowę miasta?

Czy grunty rolne w Krakowie zajmują prawie połowę miasta?

Czy grunty rolne w Krakowie zajmują prawie połowę miasta?

Konrad Berkowicz

Poseł
Nowa Nadzieja

Natomiast w Krakowie możemy częściowo poradzić sobie z tym [brakiem mieszkań – przyp. Demagog], jeżeli uświadomimy sobie, że tereny Krakowa to w 43 proc. grunty rolne, i czas wreszcie odrolniać te grunty.

Debata samorządowa, 05.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata samorządowa, 05.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z najnowszymi danymi udostępnionymi przez Urząd Miasta Krakowa (2022 rok) Kraków zajmuje powierzchnię 327 km2 (s. 3).
  • To samo źródło podaje, że grunty rolne stanowią 42,4 proc. powierzchni Krakowa (s. 24). Z pytaniem o najnowsze dane zwróciliśmy się do urzędu miasta. W odpowiedzi miasto wskazało, że zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2023 roku 42,1 proc. powierzchni Krakowa to grunty rolne.
  • gruntach rolnych mieszczą się m.in. grunty orne, sady, łąki, pastwiska i ogródki przydomowe. Aby zbudować na nich nieruchomość, należy starać się w urzędzie miasta o ich odrolnienie.

Zbliżają się wybory samorządowe. Trwa kampania

7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. W Krakowie o fotel prezydenta miasta powalczy m.in. kandydat Konfederacji i obecny poseł Konrad Berkowicz.

Podczas debaty samorządowej „Super Expressu” Berkowicz stwierdził, że grunty rolne stanowią ponad 40 proc. terenów Krakowa. Zdaniem kandydata na prezydenta trzeba je odrolniać, aby zrobić miejsce na budownictwo mieszkaniowe.

Grunty rolne w Krakowie a powierzchnia miasta

Zgodnie z najnowszą publikacją Urzędu Miasta „Kraków w liczbach” w 2022 roku miasto zajmowało powierzchnię 327 km2 (s. 3). W tym samym źródle znajdziemy informację, że 42,4 proc. tych gruntów to grunty rolne (s. 24).

Odsetek ten nie zmienił się znacząco przez ostatnie lata. Zgodnie z ostatnim raportem o stanie miasta, w 2020 roku udział gruntów rolnych w powierzchni Krakowa wynosił 43,4 proc. Ze wcześniejszych raportów wiemy, że w 2018 roku (s. 222) grunty rolne zajmowały 44,8 proc. Krakowa, w 2017: 45,2 proc., a w 2016: 45,8 proc. (s. 258).

Jak widzimy, udział gruntów rolnych w powierzchni Krakowa z roku na rok spada, jednak wciąż wynosi powyżej 40 proc. O dane za 2023 rok zapytaliśmy urząd miasta. W odpowiedzi miasto wskazało, że zgodnie ze stanem na koniec grudnia 2023 roku 42,1 proc. powierzchni Krakowa to grunty rolne.

Czym są grunty rolne?

Grunty rolne w rozumieniu ustawy o ich ochronie to wszystkie grunty określone tak w ewidencji gruntów (art. 2). Zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków grunty rolne dzielą się na różne użytki rolne (np. grunty orne, łąki, pastwiska, sady) i nieużytki (par. 9).

Budowa domu na gruncie rolnym wymaga zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Potrzebne jest wtedy złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu miasta.

Jaki status ma dana działka w ewidencji gruntów i budynków, można sprawdzić na mapie oferowanej przez krakowski Miejski System Informacji Przestrzennej. Informacje o planach zagospodarowania Krakowa znajdują się w małopolskim Geoportalu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!