Czas czytania: około min.

Czy katastrofa smoleńska została w pełni wyjaśniona?

08.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem badań CBOS „Przed piątą rocznica katastrofy smoleńskiej” (str. 8), który został wydany w kwietniu 2015 roku, 20% Polaków uważa, że przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały w pełni wyjaśnione, 40% jest zdania, że wymagają one dodatkowych wyjaśnień, 32% sądzi, że „w zasadzie nic jeszcze nie zostało wyjaśnione”, natomiast 8% udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub odmówiło odpowiedzi. Zgodnie z tymi danymi uznajemy wypowiedź za prawdziwą

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.