Czas czytania: około min.

Czy obniżka akcyzy spowodowała wzrost przychodów?

25.11.2019 godz. 13:10

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Obniżka stawki podatku akcyzowego wprowadzona została na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmieniającego rozporządzenie z dnia 22 marca w sprawie podatku akcyzowego. Weszło ono w życie po 14 dniach, jednak zastrzeżono, że § 1 pkt 1, 2 (dotyczący obniżki akcyzy) i 6 wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r. W Polsce rządziła wówczas koalicja SLD-UP, a premierem był Leszek Miller.

Dotychczasowa stawka podatku akcyzowego w zł za 1 hl 100% spirytusu lub w % obrotu lub w zł za 1 hl wynosiła wówczas 6278,00 zł, natomiast po obniżce z 1 października 2002 r. miała ulec obniżeniu do kwoty 4400 zł, czyli o prawie 30%.           

Według raportu Państwowego Instytutu Badawczego dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego na wyroby spirytusowe w latach 1997-2004 przedstawiały się następująco: 

  • 1997: 4,66 mld zł
  • 1998: 4,81 mld zł
  • 1999: 4,65 mld zł
  • 2000: 4,42 mld zł
  • 2001: 4,20 mld zł
  • 2002: 3,87 mld zł
  • 2003: 4,09 mld zł
  • 2004: 4,56 mld zł  

Prawdą jest więc również to, że od 1998 roku wpływy do budżetu z podatku akcyzowego systematycznie spadały. W 2003 roku, czyli w pierwszym roku po wprowadzeniu przez rząd Leszka Millera 30% obniżki wzrosły one jednak nie o 500 mln zł, a o 220 mln zł. Dochody z tego okresu potwierdza Analiza Wykonania Budżetu Państwa i Założeń Polityki Pieniężnej w 2003 roku (tabela 18).

Dynamika wzrostu wpływów z akcyzy w pierwszym roku po jej obniżce nie była więc tak znacząca, jak twierdzi Leszek Miller. Dopiero kolejny rok obowiązywania obniżonej stawki podatku akcyzowego przyniósł przytaczany w wypowiedzi wzrost rzędu 500 milionów złotych w ujęciu rok do roku (2003 – 2004). Ponieważ jednak w wypowiedzi mowa jest o pierwszym roku obowiązywania obniżonej stawki (czyli 2003), uznajemy ją za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.