Czas czytania: około min.

Czy opóźnienia pociągów wzrosły w ostatnich latach?

28.08.2019 godz. 20:29

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Uzasadnienie

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego odsetek opóźnionych pociągów wzrósł nieznacznie w latach 2017 i 2018, jednak w pierwszym półroczu 2019 roku odsetek ten zmniejszył się.

Urząd Transportu Kolejowego co kwartał od 2011 roku przedstawia dane statystyczne związane z punktualnością konkretnych przewozów pasażerskich. Warto również zaznaczyć, że od 1 stycznia 2019 roku zmieniono sposób liczenia punktualności pociągów. Do końca 2018 roku pociągi pasażerskie przyjeżdżające 4 minut i 59 sekund po czasie rozkładowym były uznawane za punktualne. Od stycznia bieżącego roku próg punktualności został podwyższony do 5 minut i 59 sekund. Według komunikatu Urzędu Transportu Kolejowego „metoda ta jest zgodna ze sposobem stosowanym przy rozliczeniach rekompensaty za opóźnienia pomiędzy zarządcą infrastruktury kolejowej, a przewoźnikami”, a sama zmiana metody obliczania opóźnień ma na celu „ujednolicenie danych zbieranych w tym zakresie w krajach Unii Europejskiej”.

Dane UTK z 2019 roku zostały przedstawione oddzielnie w dwóch kwartałach. Według danych z I kwartału 2019 roku punktualnych pociągów, tj. takich, których opóźnienie nie przekroczyło 6 minut, było 395 089, przy czym uruchomiono 424 269 pociągów ogółem. Natomiast pociągów opóźnionych powyżej wskazanego progu punktualności było 29 360. Na podstawie powyższych danych można oszacować, że 93,06% pociągów było punktualnych przy opóźnieniach od 6 minut, natomiast 79,8% wszystkich pociągów dojechało na czas bez opóźnień do 6 minut.

II kwartale 2019 roku statystyki UTK ukazały zmniejszenie punktualności pociągów w porównaniu do I kwartału 2019 roku o 0,22 punkty procentowe. W tym okresie wszystkich pociągów punktualnych z uwzględnieniem progu punktualności (do 5 minut i 59 sekund) było 391 152 przy uruchomieniu 421 324 pociągów ogółem. Na czas nie pojawiło się natomiast 30 172 pociągów. Można zauważyć, że pociągi punktualne przy opóźnieniach powyżej 6 minut stanowiły 92,84% uruchomionych pociągów pasażerskich, a 79,7% pociągów było punktualnych bez opóźnień do 6 minut.

Przyjmując dane UTK z dwóch kwartałów 2019 roku za wyznacznik dynamiki opóźnień pociągów pasażerskich, odnotowuje się obniżenie punktualności pociągów w II kwartale w porównaniu do poprzedniego jedynie o 0,22 punkty procentowe przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby uruchomionych pociągów o 2945.

Chociaż porównywanie danych dotyczących punktualności z 2019 roku do tych z poprzednich 4 lat nie miałoby jednak rzeczywistego punktu odniesienia z uwagi na inną wartość progu punktualności, to można dokonać zestawienia procentowego udziału pociągów opóźnionych (wliczając w to pociągi opóźnione, nieprzekraczające progu punktualności) na przybyciu w ogólnej liczbie pociągów uruchomionych przez przewoźników w latach 2015-2018 i dwóch kwartałów 2019 roku. 2015 roku pociągów, które nie dotarły o wyznaczonej porze, było 22,89%, w 2016 roku 19,5%, w 2017 roku 20,95%, w 2018 roku 23,5%, w I kwartale 2019 roku 20,2%, a w II kwartale 20,31%.

Wypowiedź Bartłomieja Sienkiewicza oceniamy jako manipulację, ponieważ pomimo tego, że w ciągu dwóch kwartałów bieżącego roku odnotowuje się obniżenie punktualności pociągów, nie stanowi to ogromnej różnicy w opóźnieniach. Co więcej, porównując dane z poprzednich lat nie można stwierdzić, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową: odsetek opóźnionych pociągów co prawda wzrósł w latach 2017 i 2018 (po spadku w roku 2016), jednak nie był to wzrost, który można uznać za „lawinowy”, a z oszacowań procentowych można wywnioskować, że liczba pociągów opóźnionych w pierwszych dwóch kwartałach 2019 roku zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku .

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub