Czas czytania: około min.

Czy podpisanie Paktu Fiskalnego jest naruszeniem konstytucji?

20.12.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (Pakt Fiskalny) to umowa międzynarodowa podpisana przez 25 państw UE. Określa nowe zasady wzmacniania dyscypliny finansowej we Wspólnocie, które mają zapobiec powtórce kryzysu zadłużenia z jakim Unia walczyła w 2011 roku.

Podczas głosowania nr 5 na 34. posiedzeniu Sejmu dnia 20.02.2013 r. przegłosowano przyjęcie Paktu Fiskalnego przy 282 głosach za, 155 przeciw i jednej osobie wstrzymującej się. Pakt poparł cały klub Platformy Obywatelskiej oraz Ruch Palikota i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciw, zaś spośród członków Polskiego Stronnictwa Ludowego 24 posłów było za i jedna osoba się wstrzymała.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego podpisanie Paktu Fiskalnego jako niezgodnego z polską Konstytucją. Według ówczesnej opozycji, uchwalenie ustawy o ratyfikacji decyzji stwarzało podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej – Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności  – kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, a w związku z tym ustawa o ratyfikacji decyzji powinna być uchwalona w trybie art. 90 konstytucji (tj. większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów/senatorów), a nie w trybie art. 89 ust. 1 konstytucji (zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów/senatorów). Trybunał po rozpatrzeniu sprawy nie stwierdził naruszenia Konstytucji, ponieważ zapisy Paktu Fiskalnego nie dotyczą suwerennych uprawnień państwa, zatem nie można mówić o ich przekazaniu.

 

 

Share The Facts
Marek Jurek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Pamiętajmy, że ten rząd, jako opozycja, twierdził, że podpisanie Paktu Fiskalnego przez rząd Tuska było z naruszeniem konstytucji.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub