Strona główna Wypowiedzi Czy podpisano porozumienie z CBA?

Czy podpisano porozumienie z CBA?

Czy podpisano porozumienie z CBA?

Tomasz Siemoniak

Minister - członek Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Jednym z moich priorytetów w Ministerstwie Obrony była walka z korupcją, wiec działo się bardzo dużo. Podpisałem porozumienie z CBA.

Polskie Radio Program III, 29.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 29.02.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

21 października 2013 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak podpisał wraz z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawłem Wojtunikiem porozumienie o zacieśnieniu współpracy w zakresie przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym, prewencji oraz wdrażania mechanizmów antykorupcyjnych w resorcie obrony narodowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!