Czas czytania: około min.

Czy Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych na mieszkańca w Europie?

27.04.2020 godz. 18:59

Wypowiedź

fot. Krzysztof Niedziela / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), gromadzącej informacje w ramach projektu AQUASTAT, w 2017 roku Polska miała piąty najniższy wynik, jeśli chodzi o posiadane odnawialne zasoby wodne per capita. Mniejsze zasoby posiadają Dania, Czechy, Cypr i najuboższa w tym zakresie Malta. Według danych Eurostatu, mniejsze zasoby od Polski posiada także Rumunia. Ze względu na to, że dane przytoczone przez Władysława Kosiniaka-Kamysza zgadzają się z co najmniej jednym wiarygodnym źródłem, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Dane ONZ

Według statystyk AQUASTAT w 2017 roku krajami z najniższymi odnawialnymi zasobami wodnymi były:

  • Polska 1 585 m3 wody na osobę,
  • Czechy 1 238 m3 wody na osobę,
  • Dania 1 046 m3 wody na osobę,
  • Cypr 661 m3 wody na osobę,
  • Malta 117,2 m3 wody na osobę.

Wyniki poniżej 2 000 m3 wody na osobę odnotowały także Belgia (1 601 m3/osoba) oraz Niemcy (1 875 m3/osoba). Z kolei największe odnawialne zasoby wodne posiadają Islandia (507 463 m3/osoba), Norwegia (74 081 m3/osoba), Rosja (31 426 m3/osoba) oraz Chorwacja (25 185 m3/osoba).

Dane Eurostatu

Odmienne dane liczbowe dotyczące odnawialnych zasobów wodnych prezentuje Europejski Urząd Statystyczny. Plasuje on Polskę na piątym miejscu od końca przed Czechami, Maltą, Cyprem oraz Rumunią. Wyniki dla tych pięciu państw w 2017 roku były następujące:

  • Polska 1,607.49 m3 wody na osobę,
  • Rumunia 1,487.86 m3 wody na osobę (AQUASTAT podaje 10 773 m3 wody na osobę),
  • Czechy 1,371.23 m3 wody na osobę,
  • Cypr 229.29 m3 wody na osobę,
  • Malta 150.01 m3 wody na osobę.

Zgodnie z tym rankingiem pośród państw Unii Europejskiej największe odnawialne zasoby wodne ma Chorwacja, co uzupełnia się z danymi AQUASTAT. Jednak Eurostat przypisał temu państwu wynik 45,229.51 m3 wody na osobę, natomiast AQUASTAT 25 185 m3. Należy także podkreślić, że dla części państw europejskich Eurostat nie posiada danych. Jednym z tych państw jest Dania, która w rankingu AQUASTAT znalazła się także za Polską.

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub