Strona główna Wypowiedzi Czy Przemysław Czarnek zdobył najwięcej głosów w swoim okręgu?

Czy Przemysław Czarnek zdobył najwięcej głosów w swoim okręgu?

Czy Przemysław Czarnek zdobył najwięcej głosów w swoim okręgu?

Jan Kanthak

Wiceminister Aktywów Państwowych
Suwerenna Polska

Przemysław Czarnek zdobył rekordowy wynik na Lubelszczyźnie, z drugiego miejsca. To był, według mnie, drugi największy, najwyższy wynik w Polsce, jeśli chodzi o osoby kandydujące z drugiego miejsca.

Kropka nad i, 05.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 05.10.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Jana Kanthaka uznajemy za prawdziwą, ponieważ Przemysław Czarnek uzyskał drugi najwyższy wynik w Polsce w wyborach parlamentarnych w roku 2019 spośród kandydatów startujących z drugiego miejsca na liście wyborczej. Lepszy wynik uzyskał tylko Kacper Płażyński.

Jak działają listy wyborcze?

Każdemu zarejestrowanemu w wyborach do Sejmu komitetowi wyborczemu przysługuje prawo do zgłoszenia jednej listy wyborczej w danym okręgu wyborczym. Liczba zgłoszonych na listę kandydatów nie może być mniejsza niż liczba posłów wybieranych w danym okręgu oraz nie może być większa niż dwukrotność liczby wybieranych posłów w tym samym okręgu. Ponadto, zgodnie z kodeksem wyborczym komitety są zobligowane do takiego ustanowienia list, aby liczba kobiet i mężczyzn nie spadła poniżej 35 proc. ogółu kandydatów (tzw. parytet płci).

Wyborcy, oddając głos, zaznaczają swojego kandydata, który widnieje pod określonym numerem. Oddany głos w pierwszej kolejności idzie jednak na komitet wyborczy. Jeżeli partia bądź też koalicja przekroczą wymagany próg wyborczy (odpowiednio 5 i 8 proc.), bierze udział w podziale mandatów, który odbywa się za pomocą metody d’Hondta. Wówczas nabiera znaczenia, ile głosów otrzymał dany kandydat. To właśnie na tej podstawie przydziela się mandaty do Sejmu. Należy podkreślić, że numer na liście nie ma bezpośredniego znaczenia – pierwsze miejsce na liście partyjnej nie oznacza więc z automatu wejścia do parlamentu.

Jak wyglądały wyniki wyborów do Sejmu na Lubelszczyźnie?

W ostatnich wyborach parlamentarnych Przemysław Czarnek startował w okręgu nr 6 (Lublin) z listy Prawa i Sprawiedliwości z drugiego miejsca. Zdobył 87 343 głosy, co było najlepszym wynikiem spośród wszystkich kandydatów w tym okręgu. Drugie miejsce w okręgu zajęła Joanna Mucha (lista KO), która zdobyła 57 577 głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Sylwester Tułajew (lista PiS), który zdobył 54 915 głosów.

Która „dwójka” otrzymała najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych?

W wyborach do Sejmu z 13 października 2019 roku, spośród kandydatów startujących z drugiego miejsca na liście wyborczej, najwięcej głosów otrzymał Kacper Płażyński z okręgu nr 25 (Gdańsk). Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości głos oddało 89 384 wyborców. Drugie miejsce spośród „dwójek” zajął Przemysław Czarnek, który zyskał poparcie 87 343 wyborców w okręgu wyborczym nr 6 (Lublin), co było najwyższym wynikiem, licząc wszystkich startujących. Trzecie miejsce w skali kraju zajęła Annka Krupka startująca także z list PiS. W okręgu wyborczym nr 33 (Kielce) głos na nią oddało 69 946 wyborców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy