Czas czytania: około min.

Czy Unia Europejska może regulować kwestie dotyczące rodziny?

24.05.2019 godz. 18:28

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Karta Praw Podstawowych, której moc prawną w art. 6 nadał Traktat z Lizbony, gwarantuje w art. 9, że prawo do zawarcia małżeństwa jest regulowane zgodnie z ustawami państw członkowskich. Ponadto protokół nr 30 do Traktatu zapewnia, że przepisy Karty nie stanowią podstawy do stwierdzenia niezgodności prawa polskiego z unijnym i mają one zastosowanie jedynie w zakresie uznawanym przez ustawodawstwo Polski. W związku z tym wypowiedź Jana Olbrychta uznajemy za zgodną z prawdą.

Wypowiedź Jana Olbrychta była odpowiedzią na pytanie prowadzącego o równość małżeńską:

W Parlamencie Europejskim niektóre frakcje popierają prawa do małżeństw homoseksualnych. Chciałbym, żebyśmy poznali, wspólnie z widzami, Państwa stanowiska w tej sprawie.

W takim też kontekście należy odczytywać tę wypowiedź – jako“kwestię rodzin” autor najprawdopodobniej rozumiał kwestię zawarcia małżeństwa.

Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny w prawie Unii Europejskiej zawarte jest w artykule 9 Karty Praw Podstawowych UE:

Prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, stworzona w 2000 roku, weszła w życie jako obowiązujące prawo wraz z Traktatem z Lizbony w grudniu 2009 roku. Potwierdza to artykuł 6 Traktatu:

Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 roku, w brzmieniu dostosowanym 12 grudnia 2007 roku w Strasburgu, która ma taką samą moc prawną jak Traktaty.

W polskim Dzienniku Ustaw Karta jest załączona do Traktatu (s. 652).

Dodatkowo protokół nr 30 ws. stosowania Karty Praw Podstawowych UE do Polski i Zjednoczonego Królestwa, który stanowi część Traktatu, gwarantuje w artykule 1, że:

Karta nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.

dodając w artykule 2, że:

Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.

Jest to dodatkowe zapewnienie, że Karta Praw Podstawowych UE nie stanie się podstawą do zmian w polskim prawie m.in. w kwestii małżeństw.

Jak wynika z debaty sejmowej na Traktatem z Lizbony, protokół ten miał gwarantować, że mimo zmian w prawie UE, kwestia małżeństw będzie wyłączną kompetencją Polski. Tak mówił o nim Sejmie sygnatariusz Traktatu, Prezydent Lech Kaczyński:

Niezwykle ważne z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej jest przystąpienie naszego kraju do tzw. protokołu brytyjskiego. Gwarantuje on, że nasz kraj bez własnej woli nigdy nie będzie zmuszony do przyjęcia norm sprzecznych z narodową tradycją, obyczajowością i interesem.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub