Strona główna Wypowiedzi Czy w Lublinie jest wystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach?

Czy w Lublinie jest wystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach?

Czy w Lublinie jest wystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach?

Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina
Platforma Obywatelska

Nie brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach [w Lublinie – przyp. Demagog].

Polityka i Ludzie, 23.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polityka i Ludzie, 23.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Analiza powstała w ramach Weryfikatonu – maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na podstronie samorząd.

Wypowiedź urzędującego prezydenta miasta padła w czasie rozmowy z kandydatami na prezydenta miasta w TVP 3 Lublin podczas sobotniego programu „Polityka i Ludzie” [czas nagrania 24:40]. Przy ocenie postanowiliśmy skoncentrować się na tym, jaka jest dostępność miejsc w żłobkach i w przedszkolach.

Ile jest dzieci w Lublinie w wieku przedszkolnym i ile jest miejsc?

Według informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 liczba dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie miasta Lublin wynosi 13 349. Zgodnie z danymi zawartymi w ostatniej dostępnej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023, miasto Lublin było organem prowadzącym dla 60 przedszkoli.

Liczba miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w oświacie zarówno publicznej, jak i niepublicznej, wynosiła 15 806, w tym: w przedszkolach publicznych 9 300, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 900 oraz w przedszkolach niepublicznych i w punktach przedszkolnych 5 606.

W żłobkach również nie brakuje miejsc

Według najnowszego dostępnego opracowania GUS, na 31 grudnia 2022 roku w Lublinie było 81 placówek świadczących opiekę nad dziećmi do 3 lat, które dysponowały 3 606 miejscami. Jednocześnie GUS wskazuje, że z tych usług korzystało 3 126 dzieci. Placówki dysponowały potencjalnie 480 wolnymi miejscami.

Podsumowując powyższe dane, należy uznać wypowiedź za prawdziwą. Na terenie Lublina jest więcej dostępnych miejsc w przedszkolach i w żłobkach niż dzieci zameldowanych na terenie miasta. W obydwu typach placówek są wolne miejsca.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!