Strona główna Wypowiedzi Czy w obecnej kadencji parlamentu w Polsce rząd cieszy się największym zaufaniem?

Czy w obecnej kadencji parlamentu w Polsce rząd cieszy się największym zaufaniem?

Czy w obecnej kadencji parlamentu w Polsce rząd cieszy się największym zaufaniem?

Antoni Macierewicz

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Odpowiedzią narodu jest takie zaufanie, jakiego żaden rząd w historii Polski nie miał.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Twierdzenie Antoniego Macierewicza przedstawione zostało jako obiektywne i oparte na faktach. Z kilku względów trudno zweryfikować jego prawdziwość.

Po pierwsze, nie wiemy przez który z mierzonych w większych badaniach wskaźników minister Macierewicz rozumie zaufanie do rządu. Według badania CBOS (str. 3) tuż przed zmianą premiera Beata Szydło cieszyła się zaufaniem 56% ankietowanych. Nie wszyscy członkowie rządu notowali jednak tak wysokie wyniki – sam Macierewicz może pochwalić się zaufaniem tylko 25% ankietowanych, jednocześnie wzbudzając nieufność u 57% z nich. Ponadto, badanie CBOS z początku grudnia (str. 3), w którym pytano respondentów o ich poparcie dla rządu Beaty Szydło wykazało, że 39% ankietowanych zalicza się do zwolenników rządu przy 30% deklarujących się jako jego przeciwnicy. W tym samym badaniu (str. 5), 54% respondentów pozytywnie oceniło działania rządu. Jest to wynik najwyższy od 2008 r., ale zbliżony do początkowego poparcia dla pierwszego rządu Donalda Tuska. Pozytywna ocena nie jest jednak równoznaczna z zaufaniem.

Po drugie, brakuje systematycznego zestawienia sondaży zaufania lub poparcia dla rządów od 1989 r., a co dopiero wszystkich polskich rządów w ogóle. Różnice w zadawanych respondentom pytaniach i metodach badawczych czynią stworzenie podobnego zestawienia niezwykle trudnym zadaniem.

Po trzecie, zarysowany przez A. Macierewicza horyzont czasowy włącza do użytego przezeń porównania wszystkie rządy, jakie Polska miała w historii. Prawdopodobnie niemożliwością jest zebranie i zestawienie ze sobą danych o zaufaniu dla wszystkich polskich rządów.

Z przytoczonych powodów wypowiedź Antoniego Macierewicza uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy