Strona główna Wypowiedzi Dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe. Ile ich jest?

Dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe. Ile ich jest?

Dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe. Ile ich jest?

Wanda Nowicka

Poseł
Nowa Lewica

W tęczowych rodzinach żyje nawet 100 tys. dzieci.

TikTok, 28.06.2024

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 28.06.2024

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • raporcie przygotowanym przez organizację Kampania Przeciw Homofobii z 2010 roku przywołano szacunkową liczbę 50 tys. dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe (s. 8).
 • Ten szacunek (50 tys.) pojawia się również w raporcie „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019–2020” (s. 30), przygotowanym wspólnie przez KPH, Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy powołali się na własne dane pokazujące, że 4 proc. osób LGBT ma dzieci (s. 24).
 • Badanie przeprowadzone w 2014 roku przez Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, opublikowane w raporcie „Rodziny z wyboru w Polsce”, informuje, że ok. 9 proc. respondentów (par i osób nieheteroseksualnych) deklaruje, że ma dziecko. IP PAN nie rozszerzał tego wniosku na całą populację osób LGBT w Polsce.
 • Pary jednopłciowe żyją w związkach nieformalnych, przez co nie dysponujemy oficjalnymi danymi na ich temat. Na temat dzieci w rodzinach jednopłciowych znamy tylko szacunki. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako nieweryfikowalną.

Wanda Nowicka: 100 tys. dzieci żyje w tęczowych rodzinach

Wanda Nowicka na swoim tiktokowym kanale opublikowała filmik, w którym zaczyna swoją wypowiedź od: „Komu to przeszkadza?” w kontekście dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe. 

Dalej polityczka rozwinęła pytanie: „Komu przeszkadza, żeby dzieci wychowywały się w kochającej, tęczowej rodzinie?”. Następnie przytoczyła dane, według których w Polsce nawet 100 tys. dzieci ma być obecnie wychowywanych przez rodziców, którzy nie mają żadnych praw ani obowiązków wobec tego dziecka. 

Powodem tego jest fakt, że osoby wychowujące te dzieci żyją w związkach jednopłciowych, a takie relacje nie są w Polsce uregulowane prawnie, np. poprzez związki partnerskie.

Raporty ostrożnie mówią o ok. 50 tys. dzieci

raporcie przygotowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii (KPH) z 2010 roku podano: „Część par homoseksualnych wychowuje dzieci. Bardzo trudno jest oszacować, ile jest takich rodzin” (s. 8). Przywołano w nim pojawiające się w mediach szacunki, które mówią, że dzieci wychowywanych przez pary jednopłciowe jest ok. 50 tys.

Szacunek mówiący o 50 tys. dzieci pojawia się również w raporcie „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019–2020”, przygotowanym wspólnie przez KPH, Stowarzyszenie Lambda WarszawaCentrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim. 

Skąd ta liczba? Autorzy raportu bazowali na wyniku przeprowadzonej ankiety, z której wynika, że 4 proc. osób LGBT ma dzieci. A gdy powiązano to z kolejnym szacunkiem – ok. 7 proc. Polaków i Polek w grupie wiekowej 18–49 (ok. 17 mln osób) jest LGBT – to obliczenia ostatecznie wskazały na ok. 50 tys. dzieci

Co więcej, jak wynika z przytoczonego w raporcie badania, co trzecia osoba homoseksualna lub biseksualna była otwarta na adopcję dzieci w przyszłości. W ciągu kolejnych pięciu lat 8,7 proc. respondentów planowało zostać rodzicami (s. 24). W badaniu wzięło udział 22,9 tys. osób (s. 5).

Znamy tylko szacunki

Kolejny dostępny raport to „Rodziny z wyboru w Polsce”, zrealizowany w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Autorzy wskazują, że 9 proc. respondentów – spośród przebadanych 3 tys. par i 2,4 tys. osób żyjących w pojedynkę (s. 22) – deklarowało, że ma dziecko (s. 114). Najczęściej są to dzieci urodzone w czasie, gdy osoba była wcześniej w związku heteroseksualnym (78 proc. respondentów).

Raport przywołuje orientacyjne dane mówiące, że w Polsce żyje ok. 2 mln osób nieheteroseksualnych (s. 11), z czego połowa pozostaje w związku jednopłciowym. Tym samym, przy założeniu, że 9 proc. z nich ma dziecko (jak wynika z sondażu IP PAN wśród par i singli), to możemy bardzo niepewnie mówić o maksymalnie od 45 do 90 tys. dzieci osób nieheteroseksualnych. 

Co istotne, sam raport nie rozszerza wniosków na populację generalną. Nie znamy pełnych danych dotyczących liczby dzieci wychowujących się w związkach jednopłciowych, ponieważ są to relacje nieuregulowane prawnie. Dysponujemy tylko danymi szacunkowymi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!