Czas czytania: około min.

Elżbieta Rafalska o podwyżkach wynagrodzenia minimalnego

31.07.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w art. 5 stanowi, że „wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen”. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z 21 lipca 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę kwotę tę proponuje się podnieść o 100 zł w stosunku do poziomu z roku 2017, czyli do kwoty 2 100 zł, co oznacza wzrost w stosunku do wysokości obowiązującej w roku bieżącym o 5,0 %. W związku z tym wypowiedź minister Rafalskiej uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Propozycja mojego resortu to jest wzrost minimalnego wynagrodzenia o 5%.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.