Czas czytania: około min.

Ile godzin w tygodniu pracują nauczyciele?

16.04.2019 godz. 14:38

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według Jacka Sasina przeciętny nauczyciel, prawdopodobnie tygodniowo, poświęca na swoją pracę nie więcej niż 30 godzin. Powołuje się przy tym na badania sprzed kilku lat. Według raportu IBE z roku 2013, przeciętny nauczyciel w ciągu typowego tygodnia pracy na podstawowe czynności poświęca 34 godz. i 35 min. Natomiast wszystkie czynności związane z pracą wymagają od nauczyciela 46 godz. i 35 min. W związku z tym treść wypowiedzi Jacka Sasina uznajemy za fałszywą.

Czas pracy nauczyciela normowany jest przez Kartę nauczyciela. Zgodnie z art. 42., Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu nauczyciel jest obowiązany realizować:

 • zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniami,
 • inne zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły,
 • zajęcia związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W czerwcu 2013 roku Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport tematyczny z badania “Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli”.

IBE zastosował różne, niezależne od siebie metody dla zbadania problemu czasu pracy nauczycieli, zarówno jakościowe jak i ilościowe:

 • 24 wywiady grupowe,
 • ankieta internetowa dla 4762 nauczycieli z 921 szkół,
 • wywiad bezpośredni wspomagany komputerem dla 2617 nauczycieli z 477 szkół.

W badaniu wyodrębniono 54 czynności wykonywane przez nauczycieli. Wyniki badania pozwoliły na określenie czasu 5 czynności codziennych jako dominujących w pracy nauczyciela:

 • przygotowywanie lekcji,
 • prowadzenie dzienników,
 • prowadzenie innych zajęć,
 • przygotowywanie innych zajęć,
 • sprawdzanie prac.

Zgodnie z raportem, na wymienione powyżej 5 czynności, w typowym tygodniu roku szkolnego, nauczyciele pełnoetatowi poświęcają 34 godz. i 35 min. Wynik ten opiera się na ankiecie internetowej i podanych w niej własnych szacunkach nauczycieli.

Jednak sumując czas poświęcony na wszystkie 54 czynności, IBE otrzymało wynik 46 godz. i 35 min. pracy tygodniowo. Wynik ten dotyczy nauczycieli, którzy:

 • prowadzą od 18 do 27 lekcji tygodniowo,
 • nie zajmują stanowisk, które by wpływały na pensum,
 • pracują w jednej szkole lub zespole szkół.

Czyli około 60% nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub