Strona główna Wypowiedzi Ile jest w Polsce rowerów? Sprawdzamy

Ile jest w Polsce rowerów? Sprawdzamy

Ile jest w Polsce rowerów? Sprawdzamy

Mirosław Piotrowski

Ruch Prawdziwa Europa

Zerknąłem sobie w statystykę internetową i przeczytałem, że w Polsce jest 9 mln rowerów.

Niezależny Lublin, 23.05.2024

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Niezależny Lublin, 23.05.2024

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • W bazie GUS nie istnieją dane dotyczące liczby rowerów w Polsce. Informacje o pojazdach niezmotoryzowanych są dostępne tylko w Eurostaciedotyczą produkcji, eksportu oraz importu.
 • Mirosław Piotrowski prawdopodobnie skorzystał z Raportu Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych z 2009 roku, który szacuje, że w Polsce jest ok. 9 mln rowerów. Raport opiera się jednak na szacunkach. Ze względu na datę publikacji dane te są nieaktualne.
 • Piotrowski odnosi się do danych nieaktualnych i szacunkowych, dlatego jego wypowiedź oceniamy jako nieweryfikowalną.

Artykuł powstał w ramach drugiej edycji Weryfikatonu — maratonu sprawdzania informacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na stronie demagog.org.pl.

Piotrowski o rowerach w Polsce. Podał liczbę

Mirosław Piotrowski był gościem na kanale Niezależny Lublin na YouTubie. Podczas programu „Musk, Trzaskowski i krzyże, Giertych VS Ziobro, Covid kto jest winny” poruszono m.in. temat transportu w Unii Europejskiej. Mirosław Piotrowski stwierdził, że według internetowej statystyki w Polsce jest 9 mln rowerów. Co na ten temat mówią dostępne dane?

Aby dotrzeć do danych na temat liczby rowerów w Polsce, przeszukaliśmy bazę GUS. W tym źródle nie ma jednak żadnych danych dotyczących rowerów. Jedyne informacje o tych pojazdach można znaleźć w Eurostacie. Dane te dotyczą ogółu pojazdów niezmotoryzowanych, nie przekazują jednak bezpośrednio informacji na temat liczby rowerów Polsce. Koncentrują się na ich produkcji, eksporcie oraz imporcie.

Raport z 2009 roku mówi o szacunkach

Raport wstępny „Ruch rowerowy w Polsce na tle innych krajów UE” został opublikowany w czerwcu 2009 roku przez Zespół ds. Ścieżek Rowerowych z Wydziału Studiów GDDKiA w Krakowie. Na str. 2 pkt 1 możemy przeczytać, że rowery nie podlegają rejestracji, a GUS nie podaje wprost ilości rowerów w Polsce. Stąd też autorzy raportu wskazują, że można się posługiwać jedynie szacunkami. W raporcie czytamy:

„Jeszcze z końcem lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku różne źródła szacowały ilość rowerów w Polsce na 5,5–11,5 mln. Natomiast z opracowania GUS »Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r. « wynika, że 64 proc. gospodarstw domowych posiada rower. Równocześnie GUS podaje, że w 2005 roku Polska posiadała 13 338 000 gospodarstw domowych. Zatem z przemnożenia wynikałoby, że Polska w 2005 roku posiadała 8 536 320 rowerów. Od 2005 roku w Polsce się wiele zmieniło, można zatem oczekiwać, że obecnie Polska posiada około 9 mln rowerów, czyli co czwarty statystyczny Polak jest posiadaczem roweru”.

Brakuje pewnych źródeł 

Mirosław Piotrowski prawdopodobnie skorzystał z wyżej opisanego raportu. Sami jego autorzy podkreślają, że posługują się jedynie danymi szacunkowymi, ponieważ GUS nie podaje bezpośrednio liczby rowerów w Polsce. Data publikacji świadczy również o nieaktualności danych przytoczonych przez Piotrowskiego. Dlatego jego wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!