Czas czytania: około min.

Ile nas kosztuje jeden dzień pracy Sejmu?

20.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ustawie budżetowej na rok 2017 przewidziane jest 481,6 miliona złotych na działalność Kancelarii Sejmu. Kwota ta obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ponad 94 milionów, wydatki bieżące w wysokości 325 milionów złotych oraz wydatki majątkowe w wysokości 61 milionów złotych.

Jeśli więc podzielimy całą kwotę przez 365 dni to okaże się, że 1 dzień kalendarzowy pracy Sejmu w bieżącym roku kosztuje polskiego podatnika około 1 milion 319 tysięcy złotych – czyli dokładnie tyle, ile podał Stanisław Tyszka.

Dla porównania przeanalizowaliśmy również, ile kosztuje polskiego podatnika jeden dzień sejmowy – czyli taki, w którym odbywa się Posiedzenie Sejmu RP.

W 2016 roku odbyło się 26 Posiedzeń – łącznie trwały one 71 dni. Na działalność Kancelarii Sejmu ustawa budżetowa na rok 2016 przeznaczyła 453 miliony złotych, co oznacza, że działalność Sejmu w ubiegłym roku kosztowała polskiego podatnika około 6 milionów 380 tysięcy złotych w przełożeniu na 1 dzień sejmowy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.