Czas czytania: około min.

Ile osób bezrobotnych w Polsce przybyło od lutego 2020 roku?

16.07.2020 godz. 13:45

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego od lutego do czerwca 2020 roku przybyło 107 167 osób bezrobotnych w Polsce, dlatego wypowiedź Marleny Maląg uznajemy za prawdziwą.

Wypowiedź

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedziała, że od lutego do czerwca br. przybyło ponad 100 tysięcy bezrobotnych. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego uznajemy tę wypowiedź za prawdziwą.

Liczba bezrobotnych w Polsce

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopą bezrobocia według statystycznego podziału kraju na koniec lutego 2020 roku liczba bezrobotnych wynosiła 919, 9 tysięcy osób. Natomiast w czerwcu, zgodnie z danymi Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej liczba ta wzrosła do 1 027 067 osób. Na podstawie tych danych można wyliczyć, że liczba bezrobotnych od lutego do czerwca wzrosła dokładnie o 107 167 osób.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.