Strona główna Wypowiedzi Ile osób pobiera emeryturę mniejszą od minimalnej?

Ile osób pobiera emeryturę mniejszą od minimalnej?

Ile osób pobiera emeryturę mniejszą od minimalnej?

Magdalena Biejat

Wicemarszałkini Senatu
Partia Razem

Ilu emerytów i emerytek ma głodowe emerytury, poniżej nawet tej minimalnej w wysokości 1 200 zł brutto? To jest 350 tys. niemalże osób w tej chwili i ta liczba z roku na rok rośnie.

Wywiad Polityczny, 27.02.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, 27.02.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W 2022 roku ZUS opublikował coroczny raport dotyczący wysokości emerytur. Wynika z niego, że 341,3 tys. osób pobierało emeryturę niższą niż minimalna, czyli poniżej 1 338,44 zł brutto (1 217,98 zł netto).
  • Dane ZUS wskazują, że liczba osób pobierających emeryturę poniżej minimalnej wysokości rośnie od co najmniej 2011 roku. Duży wzrost nastąpił między 2016 a 2017 rokiem – z 95,4 do 166,6 tys. osób.
  • Statystyki GUS potwierdzają, że w ubiegłym roku blisko 350 tys. osób otrzymało emeryturę mniejszą niż minimalna. Ponadto liczba wypłacanych emerytur poniżej kwoty minimalnej rośnie systematycznie. Nieznaczna pomyłka ze strony Magdaleny Biejat odnośnie do wysokości emerytury minimalnej nie wpływa na ogólny kontekst jej wypowiedzi. 
  • W związku z tym wypowiedź uznajmy za prawdziwą.

Emerytury podlegają corocznej waloryzacji, czyli zwiększeniu kwoty świadczenia pieniężnego w taki sposób, aby utrzymać jego realną wartość. Po każdej z waloryzacji ZUS przygotowuje raport dotyczący m.in. tego, ile pobieranych jest emerytur i innych świadczeń, a także w jakich kwotach.   

Nie ma jeszcze raportu z 2023 roku, ponieważ waloryzacja dopiero weszła w życie. Najnowsze dostępne dane pochodzą zatem z 2022 roku.

Emerytury poniżej minimalnej kwoty

ZUS wskazał, że w roku 2022 wypłacił łącznie 7,8 mln świadczeń, w tym ponad 6 mln emerytur. Resztę stanowiły renty rodzinne i renty z tytułu niezdolności do pracy. Minimalna wysokość emerytury wyniosła wówczas 1 338,44 zł brutto, czyli 1 217,98 zł netto. Niestety, jest grupa emerytów, która pobierała mniejsze kwoty.

W raporcie ZUS zaznaczył, że wypłacał 341,3 tys. emerytur poniżej minimalnej kwoty. Dodano też, że liczba takich świadczeń rośnie z roku na rok, a tylko w 12 miesięcy wzrosła o 8,4 proc. Jeszcze w 2021 roku ZUS wypłacał ich 314,9 tys. (s. 6). 

 

Minimalna emerytura traci względem pensji minimalnej 

W latach 2011–2022 doszło do wyraźnej podwyżki emerytury minimalnej. W 2011 roku wysokość najniższej emerytury wynosiła 728,18 zł. W roku 2022 – mowa już o kwocie 1 338,44 zł.

Co więcej, w analogicznym okresie emerytura minimalna traciła względem pensji minimalnej w Polsce. O ile jeszcze w 2011 roku emerytura minimalna stanowiła 52,5 proc. płacy minimalnej, to w 2022 roku – już tylko 44,4 proc.

Emerytury w 2023 roku. Wzrost po waloryzacji

Nie wiemy jeszcze, czy w bieżącym roku również wzrosła liczba emerytur ze świadczeniem poniżej minimalnej kwoty. Na razie weszła w życie waloryzacja, po której minimalna emerytura wynosi 1 588,44 zł brutto. Rząd przeznaczył na tegoroczną waloryzację ok. 44,15 mld zł, a wskaźnik waloryzacji wyniósł 114,8 proc. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!