Czas czytania: około min.

Ile osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych w maju 2020?

18.09.2020 godz. 14:09

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź senatora Władysława Komarnickiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ przytoczone przez niego dane mają odzwierciedlenie w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego.

Restrykcje w Polsce

Pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono w Polsce 4 marca 2020 roku. Rządzący, działając prewencyjnie, postanowili od 10 marca odwołać wszystkie imprezy masowe. Dwa dni później zamknięto wszystkie placówki edukacyjne. Kolejnym istotnym etapem w walce z epidemią było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w dniach 14-20 marca oraz stanu epidemii począwszy od 20 marca.

Kolejne wprowadzane obostrzenia objęły praktycznie wszystkie sfery gospodarki. Między innymi od 1 kwietnia 2020 roku hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostały zamknięte. Po ponad miesięcznej narodowej kwarantannie zaczęto stopniowo znosić restrykcje. Hotele i pozostałe miejsca oferujące noclegi mogły otworzyć się na nowo od 4 maja zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

Znaczące spadki liczby noclegów

Już w marcu odnotowano znaczące spadki liczby osób korzystających z bazy noclegowej w Polsce. Jak podaje GUS, liczba turystów, którzy skorzystali z tego rodzaju usługi, wynosiła 881,4 tys., co oznacza spadek o 63,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. To jednak nic w porównaniu z kwietniem, dla którego spadek wyniósł 97,5 proc.

Po otwarciu hoteli w maju liczba obsługiwanych turystów w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami była nadal niska: 387,2 tys. turystów i spadek o 88,2 proc. rok do roku. W czerwcu natomiast zaobserwowano znaczący przyrost obsłużonych gości – ok. 1,2 mln osób. Pomimo przyrostu w liczbach bezwzględnych wynik ten był o 62,7 proc. słabszy niż przed rokiem.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.