Strona główna Wypowiedzi Ile osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych w maju 2020?

Ile osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych w maju 2020?

Ile osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych w maju 2020?

Władysław Komarnicki

Senator
Platforma Obywatelska

Według Głównego Urzędu Statystycznego w maju 2020 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 387 tysięcy osób, czyli o 88,2% mniej niż przed rokiem. To jest porażająca liczba, muszę powiedzieć. W czerwcu spadek był niewiele mniejszy i wyniósł 62,7%.

Posiedzenie Senatu, 10.09.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Senatu, 10.09.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź senatora Władysława Komarnickiego uznajemy za prawdziwą, ponieważ przytoczone przez niego dane mają odzwierciedlenie w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego.

Restrykcje w Polsce

Pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdzono w Polsce 4 marca 2020 roku. Rządzący, działając prewencyjnie, postanowili od 10 marca odwołać wszystkie imprezy masowe. Dwa dni później zamknięto wszystkie placówki edukacyjne. Kolejnym istotnym etapem w walce z epidemią było wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w dniach 14-20 marca oraz stanu epidemii począwszy od 20 marca.

Kolejne wprowadzane obostrzenia objęły praktycznie wszystkie sfery gospodarki. Między innymi od 1 kwietnia 2020 roku hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego) zostały zamknięte. Po ponad miesięcznej narodowej kwarantannie zaczęto stopniowo znosić restrykcje. Hotele i pozostałe miejsca oferujące noclegi mogły otworzyć się na nowo od 4 maja zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

Znaczące spadki liczby noclegów

Już w marcu odnotowano znaczące spadki liczby osób korzystających z bazy noclegowej w Polsce. Jak podaje GUS, liczba turystów, którzy skorzystali z tego rodzaju usługi, wynosiła 881,4 tys., co oznacza spadek o 63,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. To jednak nic w porównaniu z kwietniem, dla którego spadek wyniósł 97,5 proc.

Po otwarciu hoteli w maju liczba obsługiwanych turystów w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami była nadal niska: 387,2 tys. turystów i spadek o 88,2 proc. rok do roku. W czerwcu natomiast zaobserwowano znaczący przyrost obsłużonych gości – ok. 1,2 mln osób. Pomimo przyrostu w liczbach bezwzględnych wynik ten był o 62,7 proc. słabszy niż przed rokiem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!