Czas czytania: około min.

Ile osób w Polsce pracuje na samozatrudnieniu?

03.04.2020 godz. 14:28

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kandydujący na urząd prezydenta Robert Biedroń w czasie wywiadu udzielonego radiu TOK FM przekazał, że ponad jeden milion osób fizycznych w Polsce pracuje w formie samozatrudnienia. Podana przez niego liczba zgadza się z danymi GUS za rok 2018. Są to najnowsze publicznie dostępne dane, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą. 

Ile osób w Polsce jest samozatrudnionych?

Przyjęta w Polsce definicja samozatrudnienia to prowadzenie jednoosobowej, pozarolniczej działalności gospodarczej przy jednoczesnym braku zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku samozatrudnionych zgodnie z powyższą definicją było ok. 1,3 mln osób. Są to najnowsze publicznie dostępne dane. 

W 2017 było to 1,2 mln, a w 2016 – 1,15 mln. W latach 2012-2015 liczba osób pracujących w formie samozatrudnienia utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie ok. 1,1 mln.

Warto wspomnieć, że dane dotyczące osób samozatrudnionych podaje także Eurostat, jednak ze względu na odmienną metodologię wlicza w tę kategorię także rolników i z tego powodu podaje dużo wyższą liczbę.

„Śmieciówki”, „najniższa krajowa”, emeryci i renciści.

  • W 2018 roku ok. 1,3 mln osób pracowało na umowie-zlecenie lub umowie o dzieło, nie będąc jednocześnie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
  • Ok. 1,5 mln, czyli 13 procent spośród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, otrzymywało w grudniu 2018 roku minimalne wynagrodzenie, które wówczas wynosiło 2100 zł brutto.
  • Ok. 1 mln emerytów i rencistów było w 2018 roku równocześnie zatrudnionych na umowie o pracę, a ok. 0,4 mln – na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wypowiedź Roberta Biedronia uznajemy za prawdziwą. Podana przez niego liczba osób samozatrudnionych zgadza się z danymi GUS.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub